Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie §37 ust.1 oraz §38 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 14 marca 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13:30

wspólne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej
Rady Miasta Słupcy.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Zaopiniowanie materiału na sesję:
    a) Projekt uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Słupca do roku 2025 – druk nr 1.
  3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125