Dystrybucja maseczek ochronnych

Informujemy, że nadal prowadzona jest dystrybucja bezpłatnych maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta (do wyczerpania zapasów). Istnieje możliwość pobrania przez jedną osobę pakietu maseczek dla wszystkich członków rodziny.

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pakietu bezpłatnych maseczek mogą zgłaszać się po ich odbiór do punktów zlokalizowanych na terenie miasta:

1) Miejski Dom Kultury, ul. Romualda Traugutta 5 (wejście od strony parkingu) w godz. od 10:00 do 16:00,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Sekretariat), Plac Parysa 7 w godz. od 7.00 do 15.00,

3) Pływalnia Słupca, ul. Stefana Batorego 3 w godz. od 8.00 do 15.00,

4) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy, ul. Armii Krajowej 27 w godz. od 8.00 do 15.00.

W trakcie odbioru maseczek prosimy o zachowanie szczególnych zasad ostrożności.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125