Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.) i na podstawie § 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 21 lutego 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12.00

zdalne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. „Słupca jest Kobietą” – włączenie wszystkich placówek i organizacji pozarządowych działających na terenie Słupcy w organizację Słupeckiego Dnia Kobiet.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a) Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy za rok 2021- druk nr 1.
  b) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 2.
  c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 3.
  d) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – druk nr 4.
  e) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników – druk nr 5.
  f) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – druk nr 6.
  g) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
  h) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 8.
 4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.) i na podstawie § 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 22 lutego 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

zdalne posiedzenie
Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a) Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
  w Słupcy za rok 2021- druk nr 1.
  b) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – druk nr 2.
  c) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca – druk nr 3.
  d) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach – druk nr 4.
  e) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników – druk nr 5.
  f) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – druk nr 6.
  g) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 7.
  h) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022 – druk nr 8.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125