Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Ogłoszenie

Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Burmistrz Miasta Słupcy informuje o naborze wniosków w ramach realizacji przedsięwzięcia: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” finansowanego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Posiadacze odpadów – rolnicy, mający gospodarstwa rolne na terenie Gminy Miejskiej Słupca zainteresowani usunięciem ze swoich nieruchomości: folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag powinni złożyć wnioski w Urzędzie Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62 – 400 Słupca w terminie do 28 lutego 2022 r. ( decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Wniosek z załącznikami dostępny jest w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta w Słupcy w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy – www.miasto.slupca.pl

Z treścią Zarządzenia Burmistrza Miasta Słupcy Nr 17/2022 z dnia 1 lutego 2022r w sprawie regulaminu finansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania, balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag można zapoznać się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Słupcy (zakładka: Urząd Miasta w Słupcy/Informacje bieżące/ Obwieszczenia Burmistrza Miasta) i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Słupcy.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin.

                                                                                                            Zastępca Burmistrza Miasta Słupcy

                                                                                                                /-/ Jacek Szczap

print

Pobierz załącznik

  • pdf Ogłoszenie
    Data dodania: 18 lutego 2022 14:11 Wielkość pliku: 220 KB
  • pdf Formularz
    Data dodania: 18 lutego 2022 14:11 Wielkość pliku: 27 KB
  • doc wniosek-_Usuwanie_folii
    Data dodania: 18 lutego 2022 14:35 Wielkość pliku: 24 KB
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125