Dodatkowe zajęcia sportowe w słupeckich szkołach podstawowych

Gmina Miejska w Słupcy podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu, na mocy którego będą w szkołach dla uczniów realizowane dodatkowe zajęcia sportowe. Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”, na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki jest Operatorem Wojewódzkim Programu pn.: „Szkolny Klub Sportowy”.
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy zajęcia będą realizowane w 2 grupach, natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy – w 3 grupach.
Dla każdej grupy będą przez nauczycieli poszczególnych szkół przeprowadzone 64 godziny zajęć – od lutego do grudnia 2022 roku.
Wartość realizacji zadania wyniesie 21 200, 00 złotych, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Słupca wynosi 2 000,00 złotych.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125