Emisje radiowe w lutym 2022

Emisje radiowe w lutym 2022

Temat rozmowy: o wydarzeniach z cyklu „Słupca jest Kobietą” (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. „Słupca jest Kobietą” – taki cykl wydarzeń będzie w najbliższym czasie, w naszym mieście. Co to za akcja i jakie są jej cele?
Michał Pyrzyk: Wiadomo, że w marcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, niemniej jednak postanowiliśmy zaznaczyć tą postać kobiety podczas całego miesiąca i został opracowany na marzec specjalny program, oczywiście wszystko rozpocznie się 8 marca.
Meloradio: Co w programie?
Michał Pyrzyk: W ramach tego projektu odbędzie się koncert „Cygańskie Wesele” w wykonaniu Bogdana Trojanka, ale będzie również koncert słupczanki Idy z zespołem, będą zajęcia sportowe z udziałem pań, między innymi halowy turniej piłki nożnej, zawody strzeleckie, będzie także turniej piłki siatkowej, morsowanie kobiet, a także zajęcia z jogi. W ramach tego projektu przewidzieliśmy także spotkanie z wywodzącą się stąd pisarką Agnieszką Szygendą. Będą jeszcze takie praktyczne zajęcia i spotkania z dietetyczką, makijażystką, z masażystką.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Słupca otrzyma dofinansowanie ze Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska na dodatkowe lekcje wychowania Fizycznego (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Miasto dostanie dofinansowanie od Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska na organizację pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego. Jakie zajęcia i w jakich szkołach będzie można dzięki tym pieniądzom zorganizować?
Michał Pyrzyk: Dzięki tym środkom w Szkole Podstawowej nr 1 będą realizowane takie zajęcia w dwóch grupach, natomiast w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Adama Mickiewicza w trzech grupach. Każda grupa będzie liczyć od 15 do 20 uczniów, zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu i będą trwały po jednej godzinie. Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 1 to nauczyciele wraz z uczniami określili sobie takie obszary działań jak: piłka siatkowa, gry i zabawy ruchowe, a także zajęcia lekkoatletyczne, natomiast jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 3 będą to obszary związane z piłką koszykową, piłką siatkową, będą tam realizowane (wzorem roku ubiegłego) również zajęcia taneczne, ale także zajęcia takie ogólnorozwojowe i rekreacyjne, które również cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: dodatkowe zajęcia sportowe w słupeckich szkołach podstawowych (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: To dobra informacja dla uczniów: w słupeckich szkołach podstawowych będą prowadzone dodatkowe zajęcia sportowe, nie byłoby to możliwe, gdyby nie inicjatywa władz miasta, na czym ona polegała – pytam o to burmistrza Michała Pyrzyka.
Michał Pyrzyk: Inicjatywa ta polega na organizacji dodatkowych zajęć sportowych, a jest to możliwe dzięki porozumieniu, które podpisaliśmy ze stowarzyszeniem „Szkolny Związek Sportowy – Wielkopolska”. Jest to jak gdyby kontynuacja tych działań, które prowadziliśmy również w ubiegłym roku.
Radio Września: Wiem, że partycypacja finansowa jest bardzo korzystna dla miasta, jak ona wygląda w liczbach?
Michał Pyrzyk: Wartość realizacji tego całego zadania wynosi ponad 21 tysięcy złotych, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Słupca jest prawie dziesięcioprocentowy, wynosi 2 tysiące złotych.
Radio Września: Kiedy te zajęcia ruszą i jak one będą wyglądały, czy to już wiadomo?
Michał Pyrzyk: Tak, te zajęcia ruszą od lutego tego roku, czyli w zasadzie już od momentu, w którym rozmawiamy, potrwają do grudnia 2022 roku, bo nie są one jak gdyby zbieżne z rokiem szkolnym tylko bardziej z rokiem budżetowym, z rokiem kalendarzowym. W Szkole Podstawowej nr 1 będą te zajęcia prowadzone w dwóch grupach, natomiast w słupeckiej „Trójce” w trzech grupach i zajęcia obejmą gry w piłkę siatkową, w piłkę koszykową, gry i zabawy ruchowe, zajęcia lekkoatletyczne, jak również zajęcia taneczne.
Radio Września: Z czego wynika ta różna liczba grup, z liczby uczniów, po prostu?
Michał Pyrzyk: Tak, ta liczba grup wynika z liczby uczniów, z liczby chętnych, którzy chcą uczestniczyć w tych działaniach, po prostu szkoła nr 3 jest bardziej liczna i dlatego te zajęcia odbywają się tam w trzech grupach, a w „Jedynce” w dwóch.
Radio Września: Uczniów trzeba będzie namawiać do udziału w tych zajęciach, czy niekoniecznie – jak Pan uważa?
Michał Pyrzyk: Myślę, że nie, bardziej zachęcać i to już jest rola nauczycieli wychowania fizycznego, do tej pory się to udawało i zajęcia cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, więc myślę, że tak będzie również w tym roku, tym bardziej, że jest to kontynuacja tego zadania.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: w Słupcy powstanie jadłodzielnia (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: W Słupcy powstanie jadłodzielnia, cóż to takiego i komu będzie służyć – pytam o to burmistrza Michała Pyrzyka.
Michał Pyrzyk: Jadłodzielnia jest to miejsce, gdzie każdy z nas będzie mógł zostawić pożywienie, artykuły spożywcze, których nie jest w stanie zjeść, których nie jest w stanie wykorzystać, a które jeszcze mają termin przydatności do spożycia i zostawić je właśnie w tym miejscu, aby ktoś inny mógł z tych produktów skorzystać.
Radio Września: No właśnie, żeby była jasność: mówimy o jadłodzielni, a nie jadłodajni, więc na tym polega zasadnicza różnica, prawda?
Michał Pyrzyk: Tak, na tym polega zasadnicza różnica i jadłodzielnia to taki punkt, który jest wyposażony w specjalną lodówkę, w specjalny regał, gdzie można dzielić się żywnością, bo cała idea tego miejsca jest właśnie taka, aby zapobiegać marnotrawstwu pożywienia i po prostu nie wyrzucać artykułów spożywczych do kosza tylko podzielić się z innymi.
Radio Września: Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie?
Michał Pyrzyk: Pomysł taki pojawił się podczas jednego z posiedzeń Rady Miasta, kiedy to radna Lucyna Gawrych podzieliła się z nami wszystkimi takim pomysłem, że miejsca takowe funkcjonują już w innych miastach, potem radny Marcin Pietrzykowski zaproponował, aby skorzystać z środków zewnętrznych, które w tym momencie pojawiły się w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego i dlatego podjęliśmy się tego działania.
Radio Września: Wiem, że miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie tego zadania, skąd?
Michał Pyrzyk: Właśnie w ramach programu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Wielkopolskie Jadłodzielnie” będzie można uzyskać środki na ten cel, maksymalnie 25 tysięcy złotych i myślę, że ta kwota pokryje nam wszystkie wydatki, czy koszty kwalifikowane, które poniesiemy realizując to przedsięwzięcie.
Radio Września: Kiedy taka jadłodzielnia mogłaby rozpocząć działalność w Słupcy?
Michał Pyrzyk: Myślę, że ten konkurs zostanie przeprowadzony dość szybko, bo już jest ogłoszony i jeszcze w pierwszej połowie tego roku mam nadzieję, że taka jadłodzielnia w Słupcy powstanie.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Gmina Miejska Słupca otrzymała 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Co to za pieniądze i na co zostaną przeznaczone – porozmawiam na ten temat z wiceburmistrzem Jackiem Szczapem, dzień dobry.
Jacek Szczap: Dzień dobry, witam serdecznie w Nowym Roku.
Radio Września: No to, co to za pieniądze, panie burmistrzu?
Jacek Szczap: Tak, otrzymaliśmy 3 miliony dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które już wpłynęły na konto Gminy Miejskiej Słupca. Pieniądze te są następstwem wniosku, który złożyliśmy do Ministerstwa Rozwoju i Technologii na sfinansowanie działania polegającego na objęcie przez gminę udziałów w tworzonej społecznie inicjatywie mieszkaniowej. Będzie to spółka z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządowych mająca na celu budowę domów mieszkalnych oraz ich eksploatację na zasadzie najmu. Otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 3 miliony złotych będą stanowiły wkład własny Gminy Miejskiej Słupcy w tej spółce.
Radio Września: Gdzie te domy, gdzie te mieszkania miałyby powstać i o jakiej liczbie mówimy?
Jacek Szczap: Realizacja zadania planowana jest na ulicy Mickiewicza w miejscu, w którym do niedawna funkcjonowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna lub na ulicy Pileckiego w Słupcy – to jest jeszcze kwestia do dyskusji. W ramach zadania planowana jest budowa 30 mieszkań, wstępne założenia programu są takie, że najemca przez 20 do 30 lat będzie miał możliwość dojścia do pełnej własności, jeżeli w ramach umowy pokryje co najmniej 20% kosztów budowy lokalu.
Radio Września: Będą chętni – Pana zdaniem?
Jacek Szczap: Myślę, że tak. W tej chwili już zgłaszają się mieszkańcy do nas z zapytaniami, jak będzie przebiegał proces budowy, jak trwa realizacja tej przyszłej inwestycji. Chętni na pewno będą i tego jesteśmy pewni.
Radio Września: To na koniec powiedzmy o terminach: kiedy ta inwestycja miałaby ruszyć, i kiedy te mieszkania (teoretycznie przynajmniej) mogłyby zostać oddane do użytku?
Jacek Szczap: Harmonogram prac określi zgromadzenie wspólników, do których między innymi należy Gmina Miejska Słupca, wspólnicy, w skład których wchodzą także inne samorządy między innymi tu z terenu Powiatu Słupeckiego gmina Ostrowite, i ci wspólnicy określą harmonogram tych prac, i realizację, myślę, że taki daleko idący termin, to myślę, że nie będzie to dalej niż 2025 rok.
Radio Września: Bardzo dziękuję, a do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o tężni solankowej w Słupcy (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z wiceburmistrzem Słupcy Jackiem Szczapem. W tej części także o inwestycji, choć zupełnie innej: w Słupcy ma powstać tężnia solankowa, skąd ten pomysł, panie burmistrzu?
Jacek Szczap: Tak, chcemy ją wybudować. Wielokrotnie był składany wniosek do Budżetu Obywatelskiego na budowę tężni solankowej i za każdym razem ten projekt zbierał bardzo dużo głosów, więc widać, że mieszkańcy Słupcy oczekują takiej inwestycji, stąd nasz pomysł, żeby wreszcie tą inwestycję zrealizować, i żeby mieszkańcy mogli z niej korzystać.
Radio Września: Jaka jest wstępna lokalizacja, gdzie ta tężnia mogłaby powstać?
Jacek Szczap: Tężnia solankowa najprawdopodobniej powstanie na Promenadzie Niepodległości u zbiegu z ulicą Powstańców Wielkopolskich, jest to takie miejsce, które faktycznie docelowo ta realizacja inwestycji się tam odbędzie.
Radio Września: Decyzja już zapadła, czy bierzecie pod uwagę także inne lokalizacje, jakieś podpowiedzi ze strony mieszkańców?
Jacek Szczap: Znaczy, ewentualnie gdyby te podpowiedzi faktycznie były i by nas przekonały, to wtedy jeszcze weźmiemy pod uwagę taką realizację w innej, w innym miejscu, chociaż na obecną chwilę miejsce na Promenadzie Niepodległości u zbiegu z ulicą Powstańców Wielkopolskich jest jakby najlepszą alternatywą w tej chwili.
Radio Września: Jak w przypadku każdej inwestycji ważne są finanse: ile pieniędzy pochłonie budowa tężni, i skąd one będą pochodziły, czy to już wiadomo?
Jacek Szczap: Tak, dzięki mieszkańcom Słupcy, całemu personelowi punktów szczepień, a tym samym wskaźnikowi osób w pełni zaszczepionymi przeciw COVID – 19 otrzymaliśmy 1 milion złotych w konkursie na najbardziej odporną gminę i z tej puli pieniążków chcielibyśmy przekazać pieniądze na budowę tężni solankowej. Z założenia ta tężnia kosztorysowo będzie kosztować w okolicach 150 tysięcy złotych. W tej chwili jesteśmy na etapie wyszukiwania wykonawców i myślę, że w najbliższym czasie będziemy znać właściwy koszt budowy tej solanki.
Radio Września: No to jeszcze krótko o terminach: kiedy ruszy budowa, i kiedy będzie można fizycznie skorzystać już z tej tężni?
Jacek Szczap: W tej chwili jesteśmy, tak jak już powiedziałem, na etapie procedur dotyczących wyłonienia wykonawcy, tak byśmy mogli na początku wiosny już rozpocząć budowę tężni solankowej, wtedy myślę, że na przełomie wiosny, lata nasi mieszkańcy (i nie tylko) będą mogli z tężni solankowej skorzystać.
Radio Września: Trzymamy za słowo. Dziękuję za rozmowę.
Jacek Szczap: Dziękuję bardzo.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125