Uczniowie „trójki” otrzymali stypendia

Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Słupcy Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy przyznawane jest dwa razy w roku, po zakończeniu każdego półrocza.

Wnioski do organu prowadzącego składają dyrektorzy szkół, po uprzednim dokonaniu wyboru uczniów przez radę pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym przed końcem półrocza.

Za wysokie wyniki w nauce i sukcesy w konkursach oraz projektach edukacyjnych osiągnięte w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy stypendia  otrzymali:

Wiktoria Wawrzyniak (kl. 4c), Nadia Kubacka (kl. 5e) Jakub Kaczorowski (kl.6b), Malwina Filipczak (kl. 7d), Zuzanna Kujawa (kl.8b).

Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy wręczył podczas uroczystego spotkania w szkole Zastępca Burmistrza Miasta Słupcy – Jacek Szczap.

Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”
Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”
Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”
Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”
Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”
Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”
Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”
Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „trójki”
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125