Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”

Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Słupcy Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy przyznawane jest dwa razy w roku, po zakończeniu każdego półrocza.

Wnioski do organu prowadzącego składają dyrektorzy szkół, po uprzednim dokonaniu wyboru uczniów przez radę pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym przed końcem półrocza.

Za wysokie wyniki w nauce i sukcesy w konkursach/zawodach sportowych/projektach edukacyjnych osiągnięte w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy stypendia  otrzymali:

Alicja Łakomiak (kl. 5a), Jakub Nowak (kl.4a), Kajetan Rąbczewski (kl.5b), Julia Smoter (kl.8a), Mikołaj Kaliski (kl. 8a).

Stypendia Gminy Miejskiej Słupcy wręczył podczas uroczystego spotkania w szkole Burmistrz Miasta Słupcy – Michał Pyrzyk.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Wszystkim uczniom oraz nauczycielom życzymy wspaniałego zimowego wypoczynku podczas ferii, które potrwają od 17.01 – 30.01.2022 r.

Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
Stypendium Gminy Miejskiej Słupcy dla uczniów słupeckiej „Jedynki”
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125