Zaproszenie do udziału w projekcie DROGOWSKAZ 2.

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy w partnerstwie z Fundacją ,,MEDIUS” na terenie (…) powiatu słupeckiego (gminy: Lądek – gmina wiejska, Orchowo – gmina wiejska, Ostrowite – gmina wiejska, Powidz – gmina wiejska, Słupca – gmina wiejska, Strzałkowo – gmina wiejska, Zagórów); (…) realizuje projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pt. „DROGOWSKAZ 2. Wsparcie mieszkańców wschodniej Wielkopolski w aktywizacji społeczno – zawodowej”.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 100 uczestników projektu (w tym 60 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno – zawodowej, zamieszkujących wybrane w/w 7 powiatów województwa wielkopolskiego w okresie od 01.09.2021 r. do 30.04.2023 r.

Uczestnicy zostaną objęci instrumentami aktywizacji zawodowej (tj. kursy podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) oraz aktywizacji społecznej (dotyczącej przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności). Dla uczestników są przewidziane wyjazdy/wyjścia integracyjne np. kino, teatr itp. jak również stypendia szkoleniowe, stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza miejsca odbywania się szkolenia/stażu.

Zaproszenie do udziału w projekcie DROGOWSKAZ 2.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125