Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2021.12.07

BRM.0012.38.2021

Na podstawie §37 ust.1 oraz §38 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 08 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godzinie 14:30

wspólne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej
Rady Miasta Słupcy.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
    a) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 1.
    b) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Słupcy – druk nr 2.
    c) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 3.
  3. Wolne wnioski i informacje.
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125