Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 07.12.2021 r.

BRM.0002.30.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz § 55 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/227/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy
z w o ł u j e
nadzwyczajną sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

08 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 15:00
w sali narad Urzędu Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 1.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Słupcy – druk nr 2.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 3.
  5. Zamknięcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125