Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2021.11.30

BRM.0012.37.2021

Na podstawie §37 ust.1 oraz §38 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 01 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godzinie 14:30

wspólne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej
Rady Miasta Słupcy.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
    a) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –druk nr 1.
    b) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – druk nr 2.
  3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
/-/ Andrzej Szymkowiak

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125