Emisje radiowe w listopadzie 2021

Emisje radiowe w listopadzie 2021

Temat rozmowy: o przyszłorocznym budżecie (Meloradio)

Tekst wywiadu:  Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk. Dziś porozmawiamy o przyszłorocznym budżecie, jak wygląda jego plan, ile pieniędzy przeznaczycie na inwestycje?
Michał Pyrzyk: Prognozowane dochody mamy ustalone na kwotę 55 milionów 700 tysięcy złotych, jeśli chodzi o wydatki jest to 56 milionów 900 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o stronę wydatkową i to, co mieszkańców interesuje najbardziej, to mamy milion 300 tysięcy złotych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne. Jest to kwota 2,4 procenta ogółu wszystkich wydatków, być może wydaje się ona niska, ale na jednej z pierwszych sesji nowego roku będzie ona podwyższona, ponieważ będziemy wprowadzać (zgodnie z promesą, którą uzyskaliśmy) wydatki związane z inwestycją, na którą pozyskaliśmy pieniądze z Polskiego Ładu – to jest prawie 5 milionów złotych na budowę infrastruktury przy brzegu jeziora słupeckiego. Mamy złączonych jeszcze kilka wniosków, więc myślę, że wzorem lat ubiegłych, kiedy na te inwestycje przeznaczaliśmy od 12% do 20% wszystkich wydatków, również w przyszłym roku taka sytuacja będzie.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Dotacja dla szpitala na zakup ultrasonografu (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, panie burmistrzu, na pana wniosek miejscy radni przeznaczyli 50 tysięcy złotych dla szpitala na zakup ultrasonografu, skąd taki pomysł?
Michał Pyrzyk: Skąd taki pomysł? Wpłynął wniosek od dyrekcji słupeckiego szpitala, aby przeznaczyć dotację na zakup sprzętu, który doposaży oddział intensywnej terapii i analizując nasze możliwości finansowe zadecydowałem, że właśnie taki wniosek o wsparciu szpitala dotacją w wysokości 50 tysięcy złotych przedłożę radzie i ten wniosek został przegłosowany.
Radio Września: Była zgodność wśród radnych, co do takiego, a nie innego wydatkowania pieniędzy?
Michał Pyrzyk: Tak, myślę, że przy takich inicjatywach, które tak de facto dotyczą całej społeczności Słupcy, bo każdy z nas może trafić do szpitala, oczywiście nikomu tego nie życzę, więc no tutaj nie mogło być mowy o jakichś przeciwnych zdaniach i ta propozycja została zaakceptowana przez radnych.
Radio Września: To nie pierwsze takie wsparcie szpitala przez miasto, prawda? Bodaj największe dotyczyło rozbudowy i modernizacji szpitala?
Michał Pyrzyk: Tak, to nie pierwsze nasze wsparcie, choć jeszcze na początku tej kadencji tutaj ze strony samorządu powiatowego słyszeliśmy głosy, czy próbowano nam wmówić, że temu szpitalowi nie pomagamy, natomiast przypomnę, że to właśnie miasto Słupca wsparło rozbudowę szpitala kwotą ponad 2 milionów złotych, bo było to 2 miliony 400 tysięcy złotych i to wsparcie płynące z naszej strony było też tym pierwszym sygnałem, który zdeterminował pozostałe gminy naszego terenu, oczywiście nie mówię tutaj o wysokości, bo jedni dali więcej, drudzy mniej, ale zdeterminował do wsparcia tej inicjatywy i ta inżynieria finansowa się w ten sposób domknęła i ułożyła. W ubiegłym roku również wsparliśmy szpital, kiedy przeznaczyliśmy dotację w wysokości bodajże 100 tysięcy złotych na taką aparaturę do technik nerkozastępczych, która też wspomaga pewne funkcje życiowe organizmu, kiedy no stan zdrowia pacjenta jest bardzo zły, czy w takim stanie jest pacjent, że nie mogą te funkcje być przez organizm realizowane i musi być pewne tam wspomaganie więc no, można powiedzieć, że co roku takie wsparcie do szpitala ze strony samorządu miasta jest kierowane, raz jest mniejsze, raz większe, ale jest ono udzielane systematycznie w zależności od możliwości finansowych naszego samorządu.
Radio Września: Kolejne wsparcia też będą, jeśli będzie oczywiście taka potrzeba?
Michał Pyrzyk: Ja myślę, że jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba, jeżeli będą płynąć takie wnioski od dyrekcji. Jestem również po rozmowach z dyrekcją szpitala i oczywiście sytuacja finansowa miasta pozwoli, to będziemy dotować najpotrzebniejsze, czy najpilniejsze zakupy naszej słupeckiej, szpitalnej placówki.
Radio Września: Dziękuję za rozmowę, moim gościem był burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ma nową siedzibę (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Przy mikrofonie Tomasz Szternel. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy już na nowej siedzibie, jej oficjalne otwarcie odbyło się w środę, a uczestniczył w nim mój gość – burmistrz Michał Pyrzyk, dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia Września.
Radio Września: Pierwszy raz, panie burmistrzu, rozmawialiśmy na ten temat wiele miesięcy temu, przypomnijmy: skąd pomysł na przeprowadzkę?
Michał Pyrzyk: Ta przeprowadzka w zasadzie zdeterminowana była warunkami lokalowymi, w których do tej pory funkcjonowała Miejska Powiatowa Biblioteka. Przede wszystkim były to pomieszczenia za małe, gdzie nie można było zorganizować czytelni, nie można było zorganizować tak naprawdę takich większych spotkań autorskich, budynek był pozbawiony dostępu dla osób niepełnosprawnych lub tych, którzy mają problemy z poruszaniem się, więc to wszystko spowodowało, że szukaliśmy tej siedziby. Takie, można powiedzieć, zielone światło zapaliła nam decyzja o likwidacji gimnazjów i likwidacji szkół tego szczebla, mieliśmy budynek, który mogliśmy na ten cel zaadaptować.
Radio Września: No właśnie, każda taka inwestycja jest obciążeniem dla budżetu miasta, proszę powiedzieć, jak duże pieniądze zostały przeznaczone na ten cel i skąd one pochodziły?
Michał Pyrzyk: Jeśli chodzi o samą bibliotekę to na przystosowanie tych pomieszczeń, czyli te wszystkie roboty budowlane, ale także pełne wyposażenie placówki wydaliśmy ponad 850 tysięcy złotych, z czego 719 tysięcy pochodziło z Funduszu Inwestycji Samorządowych, natomiast resztę stanowiły pieniądze, które Rada Miasta w stosownej uchwale przeznaczyła na ten cel.
Radio Września: Wiem, że moglibyśmy mówić długo na temat zmian, jakie tam zaistniały, zafunkcjonowały, ale możliwie krótko: jakie to zmiany?
Michał Pyrzyk: No myślę, że są to zmiany na lepsze, bo kto bywał w starej siedzibie i teraz pójdzie do tej nowej, to dla niego taka analiza porównawcza nie jest konieczna i nie trzeba wymieniać to, co zmieniło się na lepsze, bo tak jak mówiłem na otwarciu, na lepsze chyba zmieniło się wszystko i to z korzyścią dla czytelników, dla pracowników, jak i samego księgozbioru, który jest dość pokaźny i w starym miejscu, pod starym adresem nie mógł być nawet należycie wyeksponowany, czy też przechowywany w takich warunkach, o których byśmy sobie marzyli, natomiast to wszystko zapewnia nowa siedziba, która jest przestronna, gdzie są zorganizowane osobne, można powiedzieć, czytelnie dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, jest pracownia multimedialna, można korzystać z audiobooków, z ebooków, jest odpowiedni też sprzęt dla osób, które niedowidzą i one też mogą, jak gdyby, za pomocą tego sprzętu z obecnego księgozbioru korzystać.
Radio Września: Czyli co: zapraszamy do biblioteki i nie tylko po to, żeby zobaczyć te zmiany, ale żeby przy okazji wypożyczyć książkę…
Michał Pyrzyk: Tak, żeby zobaczyć zmiany, żeby wypożyczyć książkę, ale dziś nie mówi się tak de facto o czytelnikach tylko o użytkownikach biblioteki, bo oferuje ona szereg innych, można powiedzieć, przedsięwzięć, wychodzi z różnymi inicjatywami dla najmłodszych, dla trochę starszych, dla dorosłych, więc zapraszamy wszystkich do nowej siedziby biblioteki przy ulicy Armii Krajowej w Słupcy.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125