XXVIII sesja Rady Miasta Słupcy

Na podstawie art. 20 ust. 1 art. 24 i 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Przewodniczący Rady Miasta Słupcy

zwołuje
XXVIII sesję Rady Miasta Słupcy na dzień:

25 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 13.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 2.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 3.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 4.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta Słupcy
/-/ Andrzej Szymkowiak


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125