Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 22 listopada 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 12:00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i na drogach.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy.
  b. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1.
 5. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 2.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 3.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 4.
 8. Przedstawienie stanu nieruchomości, które mogą być przedmiotem ewentualnego zbycia przez Gminę Miejską Słupca.
 9. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/Tadeusz Markiewicz

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia
27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 23 listopada 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 14:30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy.
  b. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 1.
 4. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 2.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 3.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 4.
 7. Przedstawienie stanu nieruchomości, które mogą być przedmiotem ewentualnego zbycia przez Gminę Miejską Słupca.
 8. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/-/Piotr Marszałek

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125