103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska odzyskała suwerenność i ponownie zaistniała na mapie Europy. Co roku dzień 11 listopada jest dniem zadumy nad tymi wszystkimi, którzy swoją pracą i codziennym życiem tworzyli zręby niepodległego państwa polskiego. Trzeba w tym dniu pamiętać o pokoleniach Polaków, którzy walczyli z państwami zaborczymi o zachowanie polskości, ojczystego języka, kultury narodowej. Walka o zachowanie atrybutów polskości przejawiała się m.in. w walkach powstańczych, których celem było odzyskanie niepodległości, jak i w pracy od podstaw, tworzącą bazę materialną dla przyszłych pokoleń, którym zawsze towarzyszyła nadzieja, iż nadejdzie dzień, w którym Polacy odzyskają niepodległość.

Po klęsce w I wojnie światowej państw zaborczych, sprawa odzyskania niepodległości przez Polskę zyskała poparcie międzynarodowe, a zaangażowanie całego narodu doprowadziło, pomimo podziałów i różnic politycznych, do odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania suwerennego państwa polskiego. Trzeba tu wymienić wybitne jednostki, których działanie zaowocowało odzyskaniem niepodległości. Byli to m.in. Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Jędrzej Moraczewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Maciej Rataj. Ogromny wkład w walkę z zaborcą mieli również Wielkopolanie. Swoją działalnością odznaczyli się m.in. Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski,  Stanisław Taczak.

Dążenie do wolności sprawiło, że dziś możemy świętować odzyskanie niepodległości jako równoprawne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Dzisiejszy dzień jest poświęcony tym wszystkim, którzy oddali życie za wolną Polskę i chcemy, by pamięć o nich nigdy nie przeminęła.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125