Gmina Miejska Słupca złożyła wnioski w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Gmina Miejska Słupca złożyła dwa wnioski dla szkół, dla których jest organem prowadzącym na łączną kwotę 375 300 zł w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.
Laboratoria Przyszłości to program, w ramach którego szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Zakupiony nowoczesny sprzęt, uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły). Wsparcie przekazywane będzie bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125