Emisje radiowe w październiku 2021

Emisje radiowe w październiku 2021

Temat rozmowy: Gmina Miejska Słupca przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości” (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, Panie burmistrzu gmina miejska przystąpiła do programu „Laboratoria Przyszłości”, co to za program?
Michał Pyrzyk: To jest nowy program, w zasadzie program, można powiedzieć, w pewnym sensie pilotażowy, gdzie możemy na zasadzie reprezentacji naszych placówek oświatowych, konkretnie szkół podstawowych składać wnioski, które dotyczą wsparcia finansowego na wyposażenie techniczne w kształtowaniu, czy w rozwijaniu określonych umiejętności wśród uczniów w zakresie i nauk, tak jak powiedziałem, technicznych, ale i matematyki, i nauk przyrodniczych, więc tutaj mamy, jak gdyby, szerokie spektrum i dlatego zdecydowaliśmy się złożyć dwa wnioski dotyczące zarówno Szkoły Podstawowej nr 1, jak i Szkoły Podstawowej nr 3. One opiewają na kwotę 375 tysięcy złotych, nie wymagają też wniesienia wkładu własnego, tak że mam nadzieję, że zostaną zauważone i uwzględnione w tym ostatecznym rozdaniu.
Radio Września: Kiedy ten sprzęt pojawi się na wyposażeniu szkół, to wiadomo?
Michał Pyrzyk: Założenie jest takie, aby ten sprzęt (z tego, co wiem) wyposażył szkoły od 1 września 2022 roku, więc jeszcze troszeczkę czasu jest, no niemniej jednak po rozstrzygnięciu trzeba dokonać zakupu tego wyposażenia, które zarówno jest określone jako takie podstawowe, ale można sobie jeszcze w tym wniosku było zapisać pewne kwestie dotyczące wyposażenia dodatkowego swobodnie, można powiedzieć, dobranego do szkół, do kompetencji danej placówki – tak również uczyniliśmy, więc myślę, że to jest kwestia przyszłego roku, kiedy ten konkurs może być rozstrzygnięty i w efekcie finalnie zrealizowane zakupy ze środków właśnie pochodzących z tego programu.
Radio Września: Czy z myślą o tych Laboratoriach Przyszłości będą musiały zostać wyasygnowane jakieś pomieszczenia, czy te laboratoria zostaną stworzone w już istniejących klasach?
Michał Pyrzyk: Myślę, że zostaną stworzone już w istniejących pracowniach, no niemniej jednak, jeżeli zajdzie taka potrzeba jakiejś korekty, jeśli chodzi o rozwiązania architektoniczne, to również jesteśmy gotowi to zrobić.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Gmina Miejska Słupca jednym z beneficjentów programu „Polski Ład” (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Gmina Miejska Słupca jednym z beneficjentów Rządowego Programu „Polski Ład”, a porozmawiam na ten temat z burmistrzem Michałem Pyrzykiem, dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Radio Września: Panie burmistrzu, tytułem wprowadzenia: ile wniosków złożyła gmina do programu „Polski Ład”?
Michał Pyrzyk: Gmina złożyła 3 wnioski do programu. Jeden z nich dotyczył modernizacji oczyszczalni ścieków słupeckiej, drugi projektów termomodernizacyjnych, natomiast trzeci miał na celu zagospodarowanie terenów nad jeziorem słupeckim.
Radio Września: No właśnie, to jest ten wniosek, który uzyskał dofinansowanie, powiedzmy sobie: jak wysokie, i co w ramach tego projektu się wydarzy, co się zmieni?
Michał Pyrzyk: Miasto w ramach tego projektu, w ramach tego zadania otrzymało ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych, i tak jak sama nazwa zadania mówi pieniądze te posłużą na zagospodarowanie, na można powiedzieć, nowe otwarcie dla mieszkańców terenów nad jeziorem słupeckim. Będą tam pomosty, będą place do gier, będzie promenada, będzie również kąpielisko funkcjonujące na zasadzie takiego otwartego basenu wydzielonego z części jeziora, będzie również przejście praktycznie aż do Kopca Szwedzkiego z historią tego miejsca, będzie scena plenerowa, kino plenerowe. To wszystko dla mieszkańców Słupcy i nie tylko, bo myślę, że będzie to teren na tyle atrakcyjny, że będzie odwiedzany również przez przyjezdnych.
Radio Września: Kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana, przyszły rok – to jest realny termin?
Michał Pyrzyk: Jest to realny termin na rozpoczęcie tej inwestycji, ponieważ mamy (zgodnie z regulaminem programu) sześć miesięcy na rozpisanie procedury zakupowej, czyli prostymi słowami mówiąc na ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy i wtedy, kiedy ten wybór nastąpi przystąpimy do prac, które, myślę, mogą potrwać około roku ze względu na też technologię, która potrzebna jest do budowy urządzeń na wodzie, bądź które będą związane z wodą.
Radio Września: Jak Pan ocenia wyniki tego naboru? Wielu zarzuca mu brak takich przejrzystych zasad, kryteriów, a Pan?
Michał Pyrzyk: Ja przede wszystkim się cieszę, że te ponad 4 miliony przyznane zostały naszemu miastu. Jeśli chodzi o kryteria to były być może, i te priorytety były może i znane, natomiast nie znaliśmy jednak, faktycznie, punktacji, do końca nie wiedzieliśmy, czy te pieniądze dostaniemy. Dlatego dziś te głosy się pojawiają, bo niektóre samorządy otrzymały dofinansowanie do trzech wniosków, niektóre do dwóch, niektóre do jednego, a są również takie, również na naszym terenie, które nie otrzymały dofinansowania w ogóle, i tutaj uzasadnienia, jeśli chodzi o wybór, no do dzisiaj nie mamy.
Radio Września: Gdyby Pan miał określić uczucia, które Panu towarzyszą, to jest taki umiarkowany optymizm, że przynajmniej ten jeden z trzech wniosków przeszedł?
Michał Pyrzyk: Tak, ja bez względu na źródło pozyskania tych środków zewnętrznych zawsze się cieszę, jeżeli one wpływają do budżetu miasta. Ten jest o tyle istotny i o tyle ważny, że zakłada 85% dofinansowania zewnętrznego, czyli tylko 15% (w tym wypadku jest to kwota około 750 tysięcy złotych) leży po stronie miasta.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Dzień Edukacji Narodowej w Słupcy – podsumowanie inwestycji oświatowych (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, Panie Burmistrzu Dzień Nauczyciela to dobra okazja do podsumowania inwestycji oświatowych, tych infrastrukturalnych było całkiem sporo?
Michał Pyrzyk: Tak, było całkiem sporo, my nieustannie remontujemy bazę oświatową, doposażamy ją, tak się dzieje co roku, ale również aplikujemy o środki ze wszelkich, dostępnych programów i to się dzieje w sposób ciągły. Ostatnio chociażby pozyskaliśmy środki na zajęcia wspomagające uczniów, na aktywne tablice, na wycieczki jednodniowe w ramach programu „Poznaj Polskę”, mamy szereg tych wniosków złożonych, oczekujemy na wsparcie i być może jednostkowo nie są to zbyt duże pieniądze, niemniej jednak potem w globalnej kwocie stanowią dość pokaźną sumę. Na uwagę, czy uwagę należy jeszcze poświęcić takim, można powiedzieć, niematerialnym działaniom, mówię tu o współpracy z wyższymi uczelniami, chociażby z Politechniką Warszawską czy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Tutaj ta współpraca owocuje przede wszystkim zajęciami dla naszych uczniów, które pokazują im pewne perspektywy rozwoju, pewne kierunki na przyszłość i tą współpracę również sobie bardzo cenimy. Nieustannie inwestujemy też w bazę sportową: oddaliśmy niedawno do użytku krytą pływalnię, wyremontowane zostało wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 1, wkrótce oddamy dwie hale przeznaczone do gry w tenisa ziemnego, ale również spełniające inne funkcje, tak, że ta oferta i to aplikowanie o środki finansowe z różnych, dostępnych programów sprawia, że właśnie oferta naszych szkół, naszych placówek oświatowych jest coraz ciekawsza i bardziej ubogacona tylko i wyłącznie z korzyścią dla młodych mieszkańców Słupcy.
Radio Września: Pan jest w stanie podać wartość środków, które udało się pozyskać miastu na, właśnie, inwestycje związane z oświatą?
Michał Pyrzyk: W tym momencie nie jestem w stanie podać, bo tak jak powiedziałem, dzieje się to w sposób ciągły, no niemniej jednak nie są to małe kwoty i postaramy się je, kiedy zakończymy rok budżetowy, podsumować.
Radio Września: Za nami trudny rok – myślę tutaj o pandemii, ale dobry, jeśli chodzi o zrealizowane inwestycje oświatowe, a jaki rok przed nami?
Michał Pyrzyk: Trudny rok, jeśli chodzi o pandemię i to też zaznaczałem w swoich wystąpieniach, że nauczyciele także pokazali, że w tym trudnym, dość niebezpiecznym czasie potrafili i szybko, i sprawnie zmienić tryb i formę pracy z uczniami, nadal osiągać wysokie wyniki, i na tych spotkaniach też życzyłem, aby ten rok właśnie został przepracowany w formie stacjonarnej, żeby nie trzeba było się uciekać do tych nowinek technicznych i prowadzić lekcje zdalnie, oczywiście w trakcie nauczania w szkole te wszystkie dostępne, nowe środki technologiczne, oczywiście mogą być wykorzystane, ale nie chcielibyśmy, aby one były podstawą nauczania, bo jednak te więzi społeczne i relacje, które uczeń buduje przebywając w szkole nawet w tym reżimie, można powiedzieć, sanitarnym są bezcenne, a czas mija i o ile wiedza może być przekazana w taki sposób to tutaj te kontakty i te relacje, ten czas jest tylko i wyłącznie dla młodych ludzi czasem straconym i nie będzie nigdy nadrobiony.
Radio Września: Oby tak się stało, bardzo dziękuję za rozmowę.
Michał Pyrzyk: Dziękuję bardzo, do usłyszenia!
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Dzień Edukacji Narodowej w Słupcy (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Dziś powrócimy do wczorajszego dnia – Edukacji Narodowej. O tym, jak wyglądał on w Słupcy porozmawiam z burmistrzem Michałem Pyrzykiem, dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Radio Września: No to jak upłynął Panu ten dzień, panie burmistrzu, na spotkaniach, dobrze myślę?
Michał Pyrzyk: Tak, jest to dzień, kiedy tradycyjnie uczestniczymy w spotkaniach, zarówno w naszych szkołach, przedszkolach. Wczoraj braliśmy udział w ślubowaniu klas pierwszych, zarówno w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3, a potem miały miejsce takie, można powiedzieć, centralne obchody, miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Radio Września: W te obchody wpisane są nagrody, Pan takowe też przyznał?
Michał Pyrzyk: Tak, tak jak co roku nauczyciele, wyróżniający się nauczyciele otrzymali nagrody, w tym roku było to 10 osób, które w ten sposób zostały przez Samorząd Miasta uhonorowane.
Radio Września: Co stanowiło kryterium, za co te nagrody zostały przyznane?
Michał Pyrzyk: Tutaj kryterium jest różne natomiast, bo trudno porównywać pracę jednego nauczyciela i drugiego, to jest zawsze kwestia ocen, no i kwestia bardzo trudna, niemniej jednak to Rady Pedagogiczne wytypowały nam kandydatów do tych nagród uzasadniając stosowne wnioski, a my dokonaliśmy wyboru, tak jak powiedziałem wcześniej, kierując się szczególnymi osiągnięciami w danym roku szkolnym.
Radio Września: No, to uchylmy jeszcze rąbka tajemnicy: jak wysokie to były nagrody?
Michał Pyrzyk: Była to jedna nagroda pierwszego stopnia w wysokości 3 tysięcy złotych i 9 nagród po 2 tysiące złotych.
Radio Września: A generalnie: ilu nauczycieli pracuje w szkołach prowadzonych przez Miasto Słupca?
Michał Pyrzyk: Jeśli chodzi o liczbę nauczycieli, którzy pracują w naszych szkołach i przedszkolach, to ta liczba zamyka się, czy jest ich 170 osób.
Radio Września: Sporo, czego Pan im życzył?
Michał Pyrzyk: Generalnie życzyliśmy, aby ta trudna praca i trudna profesja wymagająca takiego szczególnego podejścia, szczególnej takiej życiowej też mądrości, bo nie chodzi o to, aby szczególnie tego zdolnego ucznia zamęczyć, tylko żeby cały czas motywować do do pracy, a dziś ten problem natłoku zdarzeń, które mają miejsce w szkole, no jest problemem ogólnopolskim, jest chyba najważniejszym, przed którym stoi polska szkoła, to życzyliśmy, aby w tej całej sytuacji, temu trudowi towarzyszyły i satysfakcja nauczycieli, ale i uznanie rodziców oraz uczniów, ale przede wszystkim zaufanie i szacunek społeczeństwa, życzyliśmy, aby właśnie ta praca, to co robią nauczyciele przyczyniały się zarówno do umocnienia i autorytetu szkoły, i autorytetu tego zawodu właśnie wśród uczniów, rodziców, środowiska lokalnego i szerzej społeczeństwa w całej Polsce.
Radio Września: To tyle w tej części audycji, a na drugą zapraszamy po krótkiej przerwie.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o oświacie i inwestycjach w tej dziedzinie (Meloradio)

Tekst wywiadu: Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Meloradio: Gościem Meloradia jest Michał Pyrzyk – burmistrz Słupcy. Dziś świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, powiedzmy przy tej okazji, jak w ostatnim czasie rozwijała się baza oświatowa w mieście, jakie inwestycje udało się zrealizować w tej dziedzinie?
Michał Pyrzyk: Wyremontowaliśmy kolejne boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1, czy oddaliśmy do użytku pływalnię miejską, która znacznie poszerzyła możliwości, jeśli chodzi o przeprowadzanie chociażby zajęć wychowania fizycznego. Bieżące remonty w naszych przedszkolach, szkołach sprawiają, że nasze placówki są coraz bardziej nowoczesne. Należy tutaj wspomnieć też, że mamy złożone kolejne wnioski dotyczące i oświaty, i spraw sportowych, które z oświatą pozostają w dalekiej symbiozie: mówię tu o boisku przy Szkole Podstawowej nr 3, które będzie też zimą spełniać funkcję lodowiska.
Meloradio: Słupeckie szkoły rozpoczęły też współpracę z kilkoma uczelniami…
Michał Pyrzyk: Uczniowie naszych szkół na mocy porozumień podpisanych z wyższymi uczelniami czy to z Politechniką Warszawską, czy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie mogą uczestniczyć w zajęciach, które i pokazują im perspektywę rozwoju, i nadają takie troszeczkę inne spojrzenie w przyszłość.
Meloradio: Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Meloradio w mieście. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o zwycięskim wniosku z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem. Panie burmistrzu, wiemy jaki wniosek wygrał, ale nie wiemy, co tak naprawdę się za nim kryje, przypomnijmy jego nazwę: „Kompleksowa infrastruktura ogrodu działkowego – Rodzinny Ogród Działkowy „Róża” – czyli co?
Michał Pyrzyk: Generalnie wnioskodawcy opisali to zadanie jako kompleksową infrastrukturę ogrodów działkowych to jest modernizację sieci elektrycznej, wykonanie oświetlenia alejek ogrodowych, wykonanie na zewnątrz parkingów, a także zamontowanie tablic informacyjno – ekologicznych na terenie i wokół terenu ogrodu.
Radio Września: Sporo tego, co uda się zrealizować tak naprawdę, bądźmy realistami?
Michał Pyrzyk: Nie wiadomo jeszcze, ponieważ mamy, można powiedzieć, galopujące ceny, jeśli chodzi o materiały budowlane, także usługi budowlane, stąd potrzebna będzie rozmowa z wnioskodawcami i tak naprawdę wybór tych elementów, które będą mogły być zrealizowane, bo wiadomo, że nie wszystko uda się za 150 tysięcy, które przewidujemy w budżecie miasta na ten cel, zrealizować.
Radio Września: Ten wniosek zaledwie o 10 głosów wygrał z budową krytej trybuny na Stadionie Leśnym w Słupcy wraz montażem zegara boiskowego, bo tak brzmiała pełna nazwa tego wniosku, Pan przypomina sobie, by kiedykolwiek różnica między dwoma wnioskami, które zdobyły najwięcej głosów była aż tak mała?
Michał Pyrzyk: Nie, nie przypominam sobie żeby tak mała była różnica pomiędzy zadaniem wygrywającym, a tym, które było na drugim miejscu, bo między tymi, które plasowały się na dalszych pozycjach takie różnice nieznaczne występowały, natomiast no pokazuje to jedno, że każdy głos ma swoją wagę. Jeżeli ktoś twierdzi zarówno w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim, czy nad głosowaniem w wyborach, że jego głos jest nieważny, no to myli się, bo tak naprawdę tutaj 10 głosów, ale równie dobrze mogły to być 3 głosy, 2 lub 1, mogły zadecydować o wyniku całego głosowania, a tak jak powiedziałem, liczenie odbywało się dwa razy, nastąpiła jeszcze taka szczegółowa weryfikacja kart do głosowania, te wszystkie głosy były ważne, więc każdy z nich miał swoją wagę i swoją moc, to czy to jest 10 głosów, czy to jest głos przewagi decyduje o tym, co będzie, czy co jest realizowane w Budżecie Obywatelskim.
Radio Września: A ten układ Pana zaskoczył, że działkowcy wygrają z tym wnioskiem zgłoszonym przez zawodników, przez kibiców?
Michał Pyrzyk: To znaczy, nie zaskoczył mnie, ponieważ z doświadczenia wiemy, że nie decyduje o wygranej charakter, atrakcyjność zadania tylko aktywność wnioskodawców. Taka sytuacja miała miejsce zarówno wtedy, kiedy budowaliśmy pumptrack w Słupcy, a tak naprawdę, kiedy ten projekt był zgłoszony nikt nie wiedział czym tak naprawdę, ten pumptrack jest, dopiero szeroka akcja promocyjna wnioskodawców sprawiła, że projekt ten ze znaczną przewagą wygrał. Podobnie było z wnioskiem strażaków, więc no tutaj też nie było jakiegoś zaskoczenia, bo tak jak powiedziałem doświadczenie pokazuje, że nie atrakcyjność wniosku, ale aktywność wnioskodawców, kampania informacyjna przesądza o tym, które zadanie wygrywa.
Radio Września: Każda edycja Budżetu Obywatelskiego to inne wnioski, inne przemyślenia, jakie Pan wyciągnie z tej edycji?
Michał Pyrzyk: No wnioski mogą być jedne, że no trzeba jeszcze zachęcać mieszkańców do większego zaangażowania się w proces właśnie tych konsultacji czy tego głosowania, jeśli chodzi o Budżet Obywatelski. Drugi wniosek, o którym już mówiliśmy to aktywność wnioskodawcy, zgłaszającego. Dużo dyskutowało się też o dostępności czy ogólnodostępności, jeśli chodzi o poszczególne zadania i być może komisja koordynująca, która przygotowuje wnioski do głosowania może być bardziej restrykcyjna w tym względzie, ale z drugiej strony może zdarzyć się tak, że jak literalnie podejdziemy do słowa „ogólnodostępność”, to okaże się, że żadne zadanie nie będzie tego kryterium spełniać, bo zawsze znajdą się osoby, które powiedzą, że no pumptrack to nie jest miejsce dostępne dla starszych, dla osób niepełnosprawnych, czy projekt dotyczący remontu łazienek w jednej ze szkół podstawowych też nie dotyczy wszystkich i takie wnioski po prostu nie będą mogły być dopuszczone nawet do głosowania – tego też chcielibyśmy uniknąć, więc to była rola, trudna rola komisji, aby takie, a nie inne zadania dopuścić do głosowania, choć tak jak powiedziałem, być może trzeba będzie (mając doświadczenie tegoroczne) spojrzeć na te projekty bardziej surowo.
Radio Września: Dziękuję za rozmowę, moim gościem był burmistrz Słupcy – Michał Pyrzyk.
Michał Pyrzyk: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o wynikach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Poznaliśmy wyniki kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Słupcy, a przedstawi je i omówi burmistrz Michał Pyrzyk, dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Radio Września: Tytułem przypomnienia, panie burmistrzu, jakie wnioski zostały zgłoszone w tym roku i przez kogo?
Michał Pyrzyk: Zostały zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego cztery wnioski, które dotyczyły odpowiednio: słupeckiego rejonu wspinaczkowego, budowy krytej trybuny na Stadionie Leśnym w Słupcy, kompleksowej infrastruktury ogródków działkowych i budowie tężni solankowej. Tak, że te cztery wnioski były w grze, jeśli chodzi o głosowanie mieszkańców.
Radio Września: Dodajmy jeszcze: kto je zgłosił?
Michał Pyrzyk: Słupecki Rejon wspinaczkowy i budowę tężni zgłosiły osoby fizyczne, natomiast za budową krytej trybuny na Stadionie Leśnym w Słupcy, można powiedzieć, stali członkowie klubu Słupecki Klub Piłkarski, natomiast jeśli chodzi o ogródki działkowe, to za tym wnioskiem, za tym zadaniem stał zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża”.
Radio Września: Jak długo trwało głosowanie, ilu mieszkańców wzięło w nim udział?
Michał Pyrzyk: Głosowanie odbyło się w terminie miesięcznym, trwało od końca sierpnia do 24 września. Uprawnionych do głosowania było ponad 10 tysięcy osób, natomiast frekwencja wyniosła prawie 17% i w czasie tych konsultacji, czy jak nazwiemy to głosowaniem oddano prawie 1800 głosów.
Radio Września: Wyniki poznaliśmy dopiero w poniedziałek 4 października, czym była spowodowana ta zwłoka, po prostu liczeniem głosów?
Michał Pyrzyk: Nie było żadnej zwłoki, ponieważ termin końcowy na podanie wyników to był 9 październik. My poznaliśmy wyniki przed czasem, czyli 4 października, no niemniej jednak faktycznie różnica była nieznaczna i musiało dojść do jeszcze dwukrotnego przeliczenia tych głosów, do sprawdzenia poprawności kart do głosowania, bo większość tych głosów oddana była metodą tradycyjną dlatego no nastąpiła taka już szczegółowa weryfikacja wszystkich głosów i elementów danego głosu, po to, aby nie było żadnych wątpliwości.
Radio Września: No to przejdźmy, wobec tego, do wyników – kto wygrał?
Michał Pyrzyk: Wygrały, nieznacznie, Ogrody Działkowe „Róża”, które zgłosiły wniosek dotyczący poprawy infrastruktury na ogrodach działkowych, uzyskało to zadanie 629 głosów, natomiast na drugim miejscu uplasowała się budowa krytej trybuny na Stadionie Leśnym w Słupcy – 619 głosów.
Radio Września: Ile głosów zdobyły dwa pozostałe wnioski?
Michał Pyrzyk: Dwa pozostałe wnioski to słupecki rejon wspinaczkowy – 235 głosów i budowa tężni solankowej, która uzyskała 181 głosów.
Radio Września: A więcej o zwycięskim wniosku już po chwili przerwy.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125