Wynik konsultacji Projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Słupca, 18 października 2021 r.
Wynik konsultacji
Projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

W terminie od dnia 27 września 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku trwały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Programu o współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” zamieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Słupcy.
Opinie na temat programu można było składać w formie elektronicznej na adres e-mail: ngo@miasto.slupca.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Pułaskiego 21.
W dniu 15 października 2021 r. o godz. 11.00 w Sali Narad, Urzędu Miasta w Słupcy odbyło się bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Stanowisko Burmistrza Miasta Słupcy

Stanowisko Burmistrza Miasta Słupcy w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Na podstawie uchwały Nr LII/295/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w terminie od dnia 27 września 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku przeprowadzono konsultacje
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Na tej podstawie Burmistrz Miasta Słupcy informuje, że projekt „Programu współpracy Miasta Słupcy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” został pozytywnie zaopiniowany przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Słupcy.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125