Przedszkole nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy z dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025


Przedszkole nr 4 „Jarzębinka” w Słupcy otrzyma dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego.
W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie finansowe dla przedszkola będzie mogło być przeznaczone na:
1) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat,
2) realizację działań promujących czytelnictwo:
a) zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
b) organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
Koszt realizacji zadania wynosi 3 750, 00 zł.

Przedszkole nr 4 „Jarzębinka”
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125