Złote Gody

6 października 2021 r. Burmistrz Miasta Słupcy Michał Pyrzyk odznaczył 20 par medalami nadanymi przez Prezydenta RP z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W spotkaniu udział wzięły także pary obchodzące jubileusz Złotych Godów w ubiegłym roku. W części artystycznej na skrzypcach zagrała Anna Lubańska.

Medale nadane przez Prezydenta RP z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości
Państwo Adamczakowie odznaczeni medalami
Państwo Bączkowscy odznaczeni medalami
Państwo Bentlejewscy odznaczeni medalami
Państwo Boczarowie odznaczeni medalami
Państwo Byczkowscy odznaczeni medalami
Państwo Ciesielscy odznaczeni medalami
Państwo Głowalowie odznaczeni medalami
Państwo Kaliscy odznaczeni medalami
Państwo Kanafowie odznaczeni medalami
Państwo Kasznia odznaczeni medalami
Państwo Kubaccy
Państwo Lisowscy
Państwo Nowaczykowie odznaczeni medalami
Państwo Spławscy odznaczeni medalami
Państwo Szafrańscy odznaczeni medalami
Pan Szymański odznaczony medalem
Państwo Wiśniewscy odznaczeni medalami
Państwo Włodarczykowie odznaczeni medalami
Państwo Wolniccy odznaczeni medalami
Państwo Woźniakowie odznaczeni medalami

Jubilaci obchodzący Złote Gody w roku 2020

Państwo Bartkowiakowie
Państwo Bombolowie
Państwo Chorbińscy
Państwo Czajkowie
Państwo Górni
Państwo Grajkowie
Państwo Greserowie
Pani Hajnce
Państwo Józefiakowie
Państwo Kaczmarkowie
Państwo Karpińscy
Państwo Kraśniewscy
Pan Książszczak
Państwo Lewandowscy
Państwo Możejkowie
Państwo Nowakowscy
Państwo Podbielniakowie
Państwo Purolowie
Państwo Rosiccy
Państwo Sobierajowie
Państwo Stadnikowie
Pani Sypniewska
Państwo Szczęśniakowie
Państwo Śrubowie
Państwo Widerowscy
Państwo Zawadzcy
Koncert skrzypcowy w wykonaniu Anny Lubańskiej
print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125