XXVI sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 30 września 2021 r

BRM.0002.26.2021

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję Rady Miasta Słupcy, która odbędzie się

w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 13:00

w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną.
 3. Ślubowanie radnej.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
 9. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
 10. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk nr 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 4.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 5.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej – druk nr 6.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 7.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupcy na lata 2021-2024 – druk nr 8.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy – druk nr 9.
 17. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2021 r. – druk nr 10.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 11.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 12.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miasta Słupcy.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Andrzej Szymkowiak

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125