Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2021.09.21

BRM.0012.34.2021

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 27 września 2021 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat stanu technicznego obiektów szkolnych i przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
  b. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
  c. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupcy na lata 2021-2024 – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy – druk nr 9.
  j. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2021 r. – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 12.
 4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Tadeusz Markiewicz /

Słupca, dnia 2021.09.21

BRM.0012.34.2021

Na podstawie § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 28 września 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad w Urzędzie Miasta w Słupcy, ulica Pułaskiego 21.

Projekt porządku posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
  a. Informacja z działalności Muzeum Regionalnego w Słupcy – druk nr 1.
  b. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – druk nr 2.
  c. Informacja z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy – druk 3.
  d. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Słupca na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 4.
  e. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – druk nr 5.
  f. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej – druk nr 6.
  g. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – druk nr 7.
  h. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupcy na lata 2021-2024 – druk nr 8.
  i. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy – druk nr 9.
  j. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupcy za I półrocze 2021 r. – druk nr 10.
  k. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy – druk nr 11.
  l. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021 – druk nr 12.
 3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125