Wyremontowano stołówkę i zakupiono sprzęt do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1

Gmina Miejska Słupca złożyła do Wojewody Wielkopolskiego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania „Remont i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 100 337,22 zł. W ramach wsparcia finansowego otrzymaliśmy  79 690,94 zł, tj. 100% wnioskowanej kwoty. Wkład własny organu prowadzącego wynosił 20% kosztów całej inwestycji, tj. 20 646,28 zł.

W ramach zadania zakupione zostało nowoczesne i energooszczędne wyposażenie kuchni oraz odnowiono pomieszczenie stołówki.

Kuchnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy

Kuchnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy

Kuchnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125