Unia Nadwarciańska informuje o możliwości składania wniosków

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. na operacje, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięcia:
2.1 LSR tj.: „Zakładanie nowych działalności gospodarczych” – Nabór Nr 15/2021 – http://unianadwarcianska.pl/1-2/

[informację otrzymaliśmy z Unii Nadwarciańskiej]

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125