Skwer przy Małym Rynku w barwach biało-czerwonych

Z okazji 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zbliżającej się 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Skwer przy Małym Rynku został udekorowany przez zuchów i harcerzy z I Szczepu Harcerskiego im. Janusza Korczaka przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy z komendantką, druhną Marią Główczyńską na czele, biało-czerwonymi barwami.

Pomnik na Skwerze przy Małym Rynku przypomina nam o wydarzeniach, które w najnowszej historii Polski odgrywają bardzo ważną rolę uświadamiając nam, jak ważna w życiu każdego narodu jest wolność i niepodległość. Po przegranej kampanii wrześniowej w 1939 r. utraciliśmy te jakże istotne przymioty, a walka o odzyskanie wolności i niepodległości trwała przez długie lata okupacji hitlerowskiej. Próba odzyskania wolności została podjęta przez powstańców warszawskich w sierpniu 1944 r. Niestety, została zakończona klęską, kapitulacją powstańców i zburzeniem Warszawy. Duch wolności nigdy jednak nie opuścił tych wszystkich, którym drogie były wartości niepodległej i wolnej Ojczyzny. Polska po pokonaniu hitlerowskich Niemiec nie odzyskała w pełni wolności, albowiem dostała się pod wpływy Związku Radzieckiego. Pomimo zakazu władz komunistycznych PRL przypominania tych wszystkich, którzy oddali życie za wolność i niepodległość Polski w czasie Powstania Warszawskiego, pamięć o nich była obecna w narodzie.

Ofiarowano nam przywilej życia w wolnej i niepodległej Polsce. Dziękujemy więc oddając hołd żołnierzom, powstańcom, ludności bohaterskiej Warszawy i wszystkim, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny. Jest naszym moralnym obowiązkiem dbać o to, aby pamięć ta była wciąż żywa i obecna wśród nas.

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

I Szczep Harcerski przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupcy dekoruje Skwer przy Małym Rynku

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125