Informacja o wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca na lata 2021-2024 Nowe wysokości taryf wejdą w życie z dniem 21 lipca 2021 roku.

Informacja o wysokości taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Słupca na lata 2021-2024
Nowe wysokości taryf wejdą w życie z dniem 21 lipca 2021 roku.

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie PO.RZT.70.276.2021_D_PH

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie PO.RZT.70.276.2021_D_PH

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125