Emisje radiowe w lipcu 2021

Emisje radiowe w lipcu 2021

Temat rozmowy: Burmistrz Miasta Słupcy otrzymał absolutorium (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Za nami sesja Rady Miasta w Słupcy, sesja wyjątkowa, bo absolutoryjna, porozmawiamy o niej z moim gościem. Na łączach telefonicznych jest burmistrz Michał Pyrzyk, dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry wszystkim Państwu.
Radio Września: Panie burmistrzu, Pan to absolutorium otrzymał i to jednogłośnie, jak Pan komentuje ten wynik – był do przewidzenia?
Michał Pyrzyk: No, nigdy nie jest do przewidzenia wynik głosowania, niemniej jednak budżet za ubiegły rok był taki, że no spodziewać się należało, że to absolutorium zostanie udzielone. Dla mnie było ono wyjątkowe co najmniej z trzech powodów: było po pierwsze, moim 15 absolutorium w historii, po drugie było udzielone za rok, w którym zmagaliśmy się z covidem i był to czas, który przynosił nam z miesiąca na miesiąc szereg niepewności, szereg zdarzeń, których nie można było przewidzieć i były też momenty krytyczne, kiedy na przykład nie wpływały udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, po trzecie, był to rok szczególny, ponieważ udało się zakończyć dość poważne inwestycje prowadzone na terenie miasta, mówię tu chociażby o budowie krytej pływalni, która każdorazowo dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest obciążeniem na etapie budowy, ale również potem w fazie utrzymania. U nas wychodzi na to, że ten obiekt budowany ekonomicznie, ale również w oparciu o nowe technologie będzie na siebie zarabiał i mam nadzieję, że nie będzie przynosił strat, na co wskazują te miesiące, kiedy w pełni funkcjonował bez żadnych obostrzeń.
Radio Września: To nie był łatwy rok, Pan już o tym wspomniał, i to nie był łatwy budżet, czy pandemia mocno wpłynęła na jego realizację?
Michał Pyrzyk: Na szczęście nie, choć obawialiśmy się, że będzie szereg problemów i tutaj muszę zasygnalizować, że pomimo tego, iż budżet państwa osiągnął rekordowy deficyt, to u nas przy założeniu na początku roku, że ten deficyt będzie wynosił ponad 4 miliony złotych udało się w ciągu roku przeprowadzić takie działania m.in. odzyskać VAT zapłacony przy budowie pływalni, że tyle nawet nie osiągnęliśmy deficytu, co wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie przekraczającej 1 milion 200 tysięcy złotych, ale do tego było trzeba zgodnych działań i radnych, i burmistrza, jak gdyby wzajemnej akceptacji prowadzonych przez siebie działań – to zaowocowało takim, a nie innym wynikiem, że rok zamknęliśmy nadwyżką, mimo, tak jak powiedziałem wcześniej, zakładanego deficytu.
Radio Września: Nic tak nie wpływa na wyobraźnię mieszkańców jak inwestycje. Proszę powiedzieć, jakie udało się zrealizować? Wymieńmy te największe, te najważniejsze…
Michał Pyrzyk: Udało się, to już powiedziałem, skończyć budowę krytej pływalni, wybudowaliśmy ulice na osiedlu przy wieży: ulicę Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka, Jana Kazimierza, zmodernizowaliśmy boisko treningowe przy ulicy Gajowej, rozbudowaliśmy monitoring w mieście, przeprowadziliśmy remont boiska w Szkole Podstawowej nr 1, remont dachu w Szkole Podstawowej nr 3, rozpoczęliśmy projekt senioralny, choć nie mógł on (ze względu na covid) ruszyć w pełnym zakresie, ale także przygotowaliśmy się do kolejnych inwestycji, bo przypomnę, że w ubiegłym roku zdobyliśmy środki zarówno na remont pomieszczeń, które będą przeznaczone na nową siedzibę biblioteki, jak i na budowę dwóch wielofunkcyjnych hal sportowych, przygotowaliśmy także dokumentacje drogowe w oparciu, o które będziemy już niebawem wnioskować o środki rządowe tak, że to są te takie najważniejsze i największe działania inwestycyjne, które prowadziliśmy w ubiegłym roku.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: Zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP Słupca okazją do podpisania umów (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, panie burmistrzu jesteśmy po sesji Rady Miasta, ale jesteśmy także po zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy. Było ono także okazją do podpisania dwóch umów – jakich?
Michał Pyrzyk: Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze miało na celu podsumowanie działalności jednostki i w roku ubiegłym, i w latach minionych. Ja na tym zebraniu dziękowałem strażakom za ich działalność, za ich służbę na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska, w którym żyjemy, ale za te także działania ponad standardowe, bo przypomnę, że w Słupcy przez długi czas ubiegłego roku nie mieliśmy tak naprawdę szpitala, który stał się covidowym i tylko przyjmował pacjentów covidowych, brakowało często zespołów ratownictwa medycznego i to właśnie strażacy – ochotnicy byli tymi, którzy pierwsi udzielali pomocy czy przy zawałach serca, czy przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Były to, no, takie drastyczne, można powiedzieć, przypadki, ale to właśnie strażacy – ochotnicy nieśli jako pierwsi w tym czasie pomoc i za to im dziękowałem. Spotkanie to było również okazją do podpisania dwóch umów. Dzień wcześniej podpisaliśmy umowę na przekazanie 400 tysięcy złotych z budżetu miasta, właśnie, na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przypomnę, że te 400 tysięcy to jest 150 tysięcy uzyskane przez strażaków w Budżecie Obywatelskim natomiast 250 tysięcy to dotacja z budżetu miasta. Całość dopełni kwota 400 tysięcy, którą jednostka pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast druga umowa podpisana z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej dotyczyła też dofinansowania samochodu ratowniczo – gaśniczego dla tutejszej komendy i zgodnie z wolą radnych przekazaliśmy na ten cel 20 tysięcy złotych.
Radio Września: Jakieś konkrety: co to będą za samochody?
Michał Pyrzyk: Tego jeszcze nie wiadomo, rozstrzygnęliśmy przetarg na ten samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej, na samochód dla Komendy Powiatowej przetarg rozstrzygać będzie Komenda Wojewódzka, zobaczymy, co wykonawcy wybrani w postępowaniach zaoferują, bo tak to już jest, że nie można wskazać konkretnego typu pojazdu, konkretnego modelu, tylko w tym momencie czekamy na propozycje tych podmiotów, które wygrają postępowania przetargowe.
Radio Września: A kiedy te samochody dojadą – wiadomo?
Michał Pyrzyk: Mamy czas na rozliczenie dotacji na zakup do końca roku, wtedy też, myślę, te jednostki zostaną sprowadzone do podziału bojowego, stare z niego wycofane i myślę, że już w przyszłym roku jednostka będzie w pełni korzystać z nowego auta.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: podpisano umowy na dofinansowanie budowy drogi przy ulicy Smugowej w Słupcy (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Przy mikrofonie Tomasz Szternel, mam przyjemność gościć w gabinecie burmistrza Słupcy – Michała Pyrzyka, dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Radio Września: Panie burmistrzu, nie dalej, jak we wtorek podpisał Pan umowę o dofinansowaniu budowy drogi przy ulicy Smugowej, co to za umowa i co to za droga?
Michał Pyrzyk: Jest to ulica położona w mieście Słupcy, natomiast tutaj wykorzystaliśmy możliwości uzyskania dofinansowania z puli środków, którymi dysponuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego i pozyskaliśmy na ten cel 220 tysięcy złotych – tego dotyczyły umowy, które podpisaliśmy z Marszałkiem Województwa, Panem Krzysztofem Grabowskim.
Radio Września: A wartość całej inwestycji, na jaką kwotę opiewa?
Michał Pyrzyk: Wartość całej inwestycji opiewa na 840 tysięcy złotych. To dofinansowanie, tak jak powiedziałem, to kwota 220 tysięcy, natomiast Urząd Marszałkowski był tym podmiotem, który na tą drogę mógł przeznaczyć dofinansowanie z innych środków, to dofinansowanie było niemożliwe, ponieważ jest to droga typowo gminna, nie łącząca się w zasadzie z drogami wyższej kategorii, myślę tu o drogach wojewódzkich, drogach krajowych, i tylko te środki mogliśmy na tą drogę pozyskać.
Radio Września: Kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana – wiadomo?
Michał Pyrzyk: Ruszył już przetarg, wkrótce będziemy mieli, myślę, rozstrzygnięcie korzystne dla nas. Tutaj w tym miejscu zapraszam wszystkie podmioty zainteresowane do wzięcia udziału w tym przetargu i procedura jest taka, że do końca października musimy tą inwestycję zrealizować, ponieważ potem mamy dwa tygodnie do połowy listopada, w zasadzie do 19, żeby dotację uzyskaną od Samorządu Województwa Wielkopolskiego rozliczyć.
Radio Września: Skoro jesteśmy przy drodze: jakie jeszcze zostaną zrealizowane w tym roku, w Słupcy?
Michał Pyrzyk: Tych potrzeb drogowych jest bardzo dużo, niemniej jednak w tym roku ograniczymy się jeszcze do dokończenia dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3 Maja i przed nami składanie wniosków do programów rządowych na budowę Alei Tysiąclecia i budowę ulicy Róża, i te wnioski zamierzamy jeszcze w okresie wakacyjnym, po tym jak nabór zostanie uruchomiony, złożyć.
Radio Września: Słowem, na drogach, na słupeckich drogach, będzie się działo…
Michał Pyrzyk: Tak, myślę, będzie się działo, tak jak co roku, gdyż jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie niekończąca się opowieść i tych potrzeb w zakresie modernizacji nawierzchni drogowych, chodnikowych jest wiele i dochodzą coraz to nowe zadania.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: jeszcze o remoncie szatni w strzelnicy przy ulicy Gajowej (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, panie burmistrzu, czas jakiś temu mówiliśmy o planie remontu szatni w strzelnicy przy ulicy Gajowej, ten plan powoli się urzeczywistnia, przetarg właśnie się zakończył, zostały otwarte oferty. Co wiemy na dziś, na teraz?
Michał Pyrzyk: Wiemy na dziś, że ta inwestycja w zakresie remontu strzelnicy zostanie zrealizowana, ponieważ wpłynęła w przetargu jedna oferta, z tego co wiem, spełnia ona wszystkie kryteria formalne, mieści się w zakresie kwoty, którą mamy w budżecie, więc wszystko na to wskazuje, że podpisana zostanie umowa i inwestycja ta zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku.
Radio Września: No to bądźmy precyzyjni: na jaką kwotę opiewa oferta?
Michał Pyrzyk: Oferta opiewa na 199 tysięcy złotych. Przypomnę, że 100 tysięcy złotych pochodzi z programu „Szatnia na medal” rozpisanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, pozostała część, są to nasze środki z budżetu miasta.
Radio Września: Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem „remont szatni w strzelnicy”, co tam się zmieni?
Michał Pyrzyk: W zasadzie zmieni się wszystko, ponieważ program przeznaczony jest na modernizacje, czy także remont pomieszczeń szatniowych, ale także magazynowych, sanitarnych, a w zasadzie te funkcje spełniają pomieszczenia strzelnicy, które chcemy wyremontować i myślę, że za tą kwotę nam się to w tym roku uda, więc myślę, że, być może, zawody strzeleckie, które odbywają się zawsze z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, już odbędą się na nowym, wyremontowanym obiekcie.
Radio Września: Pana zdaniem, to będzie duża różnica, rzeczywiście będzie widać te prace, które zostały włożone w remont tego obiektu?
Michał Pyrzyk: Tak, myślę, że będzie widać, gdyż strzelnica ma już kilkadziesiąt lat, powstała jako obiekt, można powiedzieć, dedykowany wtedy Mostostalowi, bo wiele rzeczy w Słupcy, w tamtym okresie, powstało niejako przy Mostostalu, czy dla społeczności, która w Mostostalu pracowała i w zasadzie od tamtej pory, no nie zmienił on swojego charakteru, nie zmienił swojego oblicza poza tymi pomieszczeniami, które dobudowaliśmy w momencie, kiedy powstało boisko Orlik, ale ta stara część jest w zasadzie nietknięta przez wiele lat i na pewno korzystający z tego obiektu zauważą różnicę, dużą różnicę po remoncie.
Radio Września: Czekamy wobec tego na finał tej wystrzałowej inwestycji, bardzo dziękuję za rozmowę.
Michał Pyrzyk: Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia!
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o wnioskach składanych do rządowego programu „Polski Ład”  (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Trwają przygotowania do rządowego programu „Polski Ład”, te przygotowania dotyczą także samorządów i właśnie na ten temat porozmawiam z burmistrzem Słupcy – Michałem Pyrzykiem, dzień dobry.
Michał Pyrzyk: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Radio Września: Panie burmistrzu, każdy samorząd ma możliwość złożenia trzech wniosków, czego one będą dotyczyć?
Michał Pyrzyk: My także wykorzystujemy, jak gdyby, pełną możliwość i będziemy kierować do programu trzy wnioski w różnych priorytetach. Jeden z nich to wniosek dotyczący, czy projekt dotyczący rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Słupcy. Ta oczyszczalnia jest infrastrukturą dość młodą, bo powstała na przełomie wieków natomiast, no wymaga już znacznej modernizacji i postanowiliśmy, że zgłosimy tą inwestycję, tym bardziej, że jest ona, jak na nasz samorząd, kosztowna, bo wynosi wartość kosztorysowa całego zadania 25 milionów złotych, a pierwszą z tych inwestycji można niejako zgłosić bez żadnych ograniczeń finansowych, stąd zdecydowaliśmy się na ten projekt. Drugie zadanie, o jakie wnioskować będziemy to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W naszej gminie są to trzy budynki wymagające przemian, można powiedzieć, termomodernizacyjnych: to budynek szkoły podstawowej nr 3, budynek po byłym gimnazjum i budynek urzędu miasta. Natomiast trzeci wniosek dotyczy zagospodarowania terenów nad jeziorem słupeckim, ten nie może przekroczyć 5 milionów złotych i też taka jest jego wartość kosztorysowa, bo zamyka się w kwocie 4 milionów 900 tysięcy złotych. Kierujemy te wnioski zgodnie z wytycznymi, jakie zostały nam przedstawione i zgodnie z tym, co mówił premier Morawiecki na temat wniosków, które będą najwyżej oceniane i premiowane, a te dotyczą właśnie rozbudowy technicznej miast i wsi, infrastrukturalnej, dotyczą kwestii ekologicznych również tych związanych z termomodernizacją budynków, i dotyczą kwestii turystycznych i budowy infrastruktury turystycznej, niejako w te trzy takie główne założenia programu „Polski Ład”, te nasze wnioski się wpisują. Chcieliśmy też, aby żaden z naszych wniosków nie konkurował w jednym priorytecie, choć dofinansowanie pomiędzy tymi priorytetami jest różne, wynosi od 95 do 75 procent, natomiast nie chcieliśmy, aby w jednym priorytecie nasze wnioski konkurowały, są rozpisane pomiędzy priorytet pierwszy, drugi i trzeci.
Radio Września: Kiedy formalnie zostaną złożone?
Michał Pyrzyk: Te wnioski już zostały złożone elektronicznie, termin wcześniejszy był zapowiedziany do końca lipca, więc zrobiliśmy to nieco wcześniej mając na uwadze to, że elektronika czasami bywa zawodna i moglibyśmy w ostatnich dniach nie zdążyć ze złożeniem wniosków, ale ten termin wczoraj czy przedwczoraj został przedłużony do 15 sierpnia, więc inne samorządy jeszcze mają czas na to, aby te wnioski złożyć w ustawowym czy wymaganym terminie.
Radio Września: A realizacja – to kwestia którego roku?
Michał Pyrzyk: Wszystko zależy od tego, kiedy te środki zostaną przyznane, niemniej jednak jest taki zapis, że od momentu decyzji należy w ciągu 6 miesięcy, czyli pół roku przeprowadzić procedurę zakupową, czyli przeprowadzić przetarg, podpisać umowę na to zadanie, więc no myślę, że to jeszcze nie ten rok, ale gdyby wszystko poszło zgodnie z planem i uzyskalibyśmy dofinansowanie, to można się spodziewać, że w przyszłym roku inwestycje te byłyby realizowane.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

Temat rozmowy: o planowanych inwestycjach drogowych – Aleja Tysiąclecia, ulica Róża (Radio Września)

Tekst wywiadu: Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.
Radio Września: Powracamy do rozmowy z burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, panie burmistrzu, nie dalej jak dwa tygodnie temu informowaliśmy o przebudowie drogi przy ulicy Smugowej – to jest inwestycja, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, no właśnie pierwsza, ale już wiemy, że nie ostatnia?
Michał Pyrzyk: Tak, ulica Smugowa jest już w zasadzie budowie, ponieważ mamy rozstrzygnięty przetarg, tutaj środki pozyskaliśmy nie z Funduszu Dróg Samorządowych, a z puli Samorządu Województwa Wielkopolskiego, ale są to, jak gdyby, też środki przeznaczone na tą infrastrukturę drogową, natomiast w ramach funduszu będziemy składać dwa wnioski, jeden dotyczy przebudowy Alei Tysiąclecia w Słupcy, drugi rozbudowy ulicy Róża w Słupcy, która na pewnym odcinku jest jeszcze drogą polną.
Radio Września: Co się zmieni na tych ulicach, tak konkretnie?
Michał Pyrzyk: Można powiedzieć, że w zasadzie zmieni się wszystko, bo Aleja Tysiąclecia jest, no, jedną z ważniejszych arterii drogowych na terenie Słupcy prowadzącą w kierunku gminy Słupca, miejscowości Róża, w kierunku jeziora słupeckiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tutaj zmiany wymaga w zasadzie wszystko poza krótkim odcinkiem związanym z rondem św. Brata Alberta (dawniej rondem Róża), to tak naprawdę zmieni się wszystko: będą nowe chodniki, nowe nawierzchnie asfaltowe, nowe oświetlenie, nowa mała architektura, nowe nasadzenia. Całość też zostanie wzbogacona o kanalizację deszczową, która, no, na co dzień jest niewidoczna dla mieszkańca, niemniej jednak stanowi ważny element odwodnienia i drogi, i okolicznych posesji. Jeśli chodzi o ulicę Róża, to tak jak powiedziałem w pewnej części jest ona jeszcze drogą polną, niemniej jednak już zabudowaną i mieszkańcy tamtej części Słupcy oczekują, że ta droga zostanie utwardzona, będzie tam chodnik, na części też pojawi się ścieżka rowerowa, nowe oświetlenie (podobnie jak na Alei Tysiąclecia) tak, że i jedna droga, i druga będzie wyglądać po tej budowie zupełnie inaczej. No niemniej jednak są to inwestycje dość kosztowne, bo obie (tak sumując) to prawie 10 milionów złotych, stąd musimy sięgać po środki zewnętrzne, a takie są, że tak powiem, nacelowane w tym Funduszu Dróg Samorządowych, więc również wkrótce złożymy te dwa wnioski.
Radio Września: Kiedy rozpoczną się prace, czy to już wiadomo i co to oznacza, tak naprawdę, dla mieszkańców – jakieś utrudnienia?
Michał Pyrzyk: Te prace, jeżeli wnioski by zostały zaakceptowane, to po procedurze, oczywiście, przetargowej rozpoczną się w przyszłym roku, no każda budowa drogi, każdy remont oznacza pewne uciążliwości dla mieszkańców, no niemniej jednak, od lat, w zasadzie co roku realizujemy inwestycje drogowe i mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że po takich przejściowych kłopotach, utrudnieniach ten efekt końcowy jest na tyle dobry, na tyle fajny, że rekompensuje te wszystkie przejściowe niedogodności.
Radio Września w okolicy. Na program zaprasza Miasto Słupca.

 

 

 

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125