W czasie pandemii profilaktyka jest szczególnie ważna!

Kampania „Postaw na rodzinę!”

 

Kampania „Reaguj na przemoc!”

 

Kampania „Przeciw pijanym kierowcom”

 

Kampania „Dopalacze – Powiedz stop!”

 

Ostatnie miesiące wyzwoliły sporo problemów, z którymi dziś boryka się polska rodzina. Lęk o pracę, zdrowie bliźnich, niepewność – te czynniki sprawiły, że wiele osób zaczęło sięgać po alkohol, do którego jest bardzo łatwy dostęp. Czas izolacji wyzwolił też emocje, z którymi nie wszyscy potrafią sobie poradzić. Zdaniem psychologów i pedagogów nic nie chroni dzieci przed sięganiem po alkohol i używki tak skutecznie jak rodzina. Bardzo ważne jest wsparcie społeczności lokalnej w zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholi i używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież i dzieci. W związku z wyżej wymienionymi problemami przystąpiliśmy do czterech ogólnopolskich profilaktycznych kampanii edukacyjnych pt.:„ POSTAW NA RODZINĘ”, „REAGUJ NA PRZEMOC”, „PRZECIW PIJANYM KIEROWCOM” i  „DOPALACZE- POWIEDZ STOP”.

Plakaty, broszury i ulotki zostały przekazane instytucjom zajmującym się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych tj. Komenda Powiatowa Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Sąd Rejonowy w Słupcy. We wrześniu materiały z kampanii trafią do szkół podstawowych. Łatwy dostęp do alkoholu przekłada się na realne i bardzo wymierne szkody i straty.

Ostatnie badania prowadzone w Polsce jednoznacznie wskazują, że wzrost liczby punktów sprzedaży o 100 tysięcy niesie za sobą ok. tysiąca zgonów mężczyzn w wieku produkcyjnym, z czego jedna trzecia przypada na mężczyzn w wieku 20-44 lata (Moskalewicz, Sierosławski, Dąbrowska 2005). W ramach kampanii edukacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt.: „Ogranicz dostępność alkoholu” , której celem jest przygotowanie samorządów gminnych do realizacji ustawowych zadań w zakresie ograniczenia dostępności fizycznej alkoholu oraz do podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia nielegalnej reklamy i promocji napojów alkoholowych przekazaliśmy broszury skierowane do włodarzy miast i gmin, radnych i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w wyżej wymienionym temacie. Latem 2020 roku przeszkoleni zostali sprzedawcy napojów alkoholowych. Na przełomie lipca i sierpnia zostanie sprawdzona skuteczność szkoleń sprzedawców w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Mimo sytuacji pandemicznej i ograniczenia bezpośrednich kontaktów instytucje świadczące pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych funkcjonują i można się do nich zwracać o pomoc.

Gdzie szukać pomocy

  • Komenda Powiatowa Policji – 112 ( w sytuacjach kryzysowych) dzielnicowi tel. 47 77 38 244
  • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 63 275 32 99 poniedziałek- piątek w godz. 7:00-15:00 http://www.uzaleznienia-slupca.pl.
  • Inspektor ds. Profilaktyki Urząd Miasta w Słupcy- 63 277 13 99 poniedziałek-piątek w godz. 7.30 – 15.30.
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” działające na zlecenie PARPA, które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy – 800-12- 00-02. Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto, w poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z wykorzystania Skypa mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
  • Na stronie internetowej PARPA http://www.parpa.pl znajdą państwo informację dla osób zaniepokojonych swoim piciem, będących w trakcie lub po leczeniu problemów alkoholowych oraz dla członków rodzin osób pijących problemowo.

W ramach projektu pt.: „Dźwignie skutecznej profilaktyki” w dniach 9 i 23 sierpnia w godz. od 11.30 do 13.30 można będzie skorzystać z konsultacji indywidualnych z profilaktykiem i terapeutą uzależnień. Zapisy na konsultacje tel. pod nr 63 277 27 27 w dniach od 3 do 6 sierpnia w  godz. 7.30 do 15.30.

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Słupcy przypominają !
Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest wbrew prawu, za czyn taki grozi grzywna w wysokości 100 złotych. Jeśli mamy do czynienia z notorycznym łamaniem prawa, picie w miejscach publicznych może zakończyć się wnioskiem do sądu o ukaranie.

 

Inspektor ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta w Słupcy

Katarzyna Hoffmann

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125