Wysokie wyniki egzaminu słupeckich ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, mogli napisać egzamin 16, 17 i 18 czerwca br. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka obcego nowożytnego. Egzamin ten jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Łącznie w słupeckich szkołach podstawowych do egzaminu przystąpiło 133 uczniów – 67 w SP1 i 66 w SP3.

Wyniki egzaminu słupeckich ósmoklasistów – 2021

Gratulujemy uzyskanych wyników!

Więcej informacji o wynikach:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5988,wyniki_gmin_powiatow.htm

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informacje_o_wynikach/2021/20210702_Wst%C4%99pna_informacja_o_wynikach_E8_2021.pdf

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy

Zdjęcia szkół: Liwiusz Rosołowski

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125