Dotacje na wakacyjne projekty edukacyjne i sportowe w programie grantowym Fundacji PFR

5 tys. zł dofinansowania na wakacyjne projekty edukacyjne i sportowe dla dzieci, szczególnie z mniejszych miejscowości, można zdobyć w programie grantowym Fundacji PFR przeznaczonym m.in. dla szkół, bibliotek i domów kultury. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 21 czerwca br.

Program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Udział w programie mogą wziąć m.in. szkoły podstawowe, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze z całej Polski, które chcą wpierać dzieci i młodzież w aktywnym spędzeniu czasu podczas wakacji i przygotują najciekawsze pomysły.

Kluczowe jest, aby młodzi uczestnicy mogli wziąć w organizowanych zajęciach udział bezpłatnie.

„Nasz program grantowy przygotowaliśmy z myślą o tych organizacjach, które kierują swoje projekty wakacyjne szczególnie do dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, tam gdzie oferta jest najmniej urozmaicona. Chcemy w ten sposób umożliwić każdemu dziecku spędzenie tych wakacji aktywnie i beztrosko. Zostawiamy świat online, ruszamy w teren!”– mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR.

Działania opisane we wnioskach (np. zabawy, zwiedzanie, działania artystyczne, kulturalne czy sportowe) powinny zawierać ofertę aktywności sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży w czasie wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpień 2021 r. Wysokość jednego grantu może sięgać do 5 000 zł brutto. Kryteria wyboru najciekawszych projektów będą obejmowały atrakcyjność formy i programu dla uczestników, a dodatkowe punkty będą przyznawane za projekty skierowanie do dzieci i młodzieży z trudniejszych środowisk i mniejszych miejscowości, a także wartość edukacyjną projektu i poziom merytoryczny przekazywanych uczestnikom treści dydaktycznych.

Wnioski o grant można składać do 21 czerwca, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod TYM ADRESEM.

Łączna pula środków pieniężnych przeznaczona na wszystkie granty w ramach programu wynosi 250 tysięcy złotych.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125