38 SŁUPECKA DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU „CZARNE JEDYNKI”

38 SŁUPECKA DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU „CZARNE JEDYNKI”

 

Drużyna istnieje od października 2012 roku i działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy. Jest dedykowana uczniom niepełnosprawnym intelektualnie uczącym się w Ośrodku. Obecnie działa w niej 20 harcerzy, którzy są uczniami szkoły podstawowej, szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły zawodowej.

Drużyna pracuje zgodnie z metodyką harcerską, w oparciu o prawo i przyrzeczenie harcerskie. Harcerze poznają obrzędy i zwyczaje harcerskie, zdobywają sprawności i stopnie.  Uczą się wartości, które pomogą im w dokonywaniu świadomych, bezpiecznych życiowych wyborów.

Od samego początku drużyna bierze udział w zbiórkach żywności organizowanych przez Koniński Bank Żywności, pomaga podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz kolęduje z Betlejemskim Światłem Pokoju.

Drużyna uczestniczy w imprezach hufcowych i w imprezach organizowanych przez Referat „Nieprzetartego Szlaku”. Corocznie reprezentacja drużyny spotyka się ze swoimi rówieśnikami na hufcowych Złazach „Na Bursztynowym Szlaku” oraz na Ogólnopolskich Zlotach Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w Stemplewie oraz Dęblinie.

Przez pięć lat z rzędu byliśmy organizatorami Harcerski Mikołajek, trzydniowego biwaku dla drużyn Nieprzetartego Szlaku. Odwiedziły na zaprzyjaźnione drużyny z Łodzi, Dęblina, Turku, Stemplewa, Konina oraz Rychwała.

Drużynę prowadzi dh Łukasz Gorzelany wraz z Anną Stoińską oraz Sylwią Wiatrowską.

38 SŁUPECKA DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU ”CZARNE JEDYNKI”

38 SŁUPECKA DRUŻYNA HARCERSKA NIEPRZETARTEGO SZLAKU ”CZARNE JEDYNKI”

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125