Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy pozyskuje fundusze

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym nieustannie i we współpracy z Samorządem Miasta Słupcy zdobywa i wnioskuje o środki zewnętrzne na niezbędne wyposażenie i działania statutowe. Jednostka w ostatnim czasie pozyskała m.in.: 7,5 tysiąca złotych na remont garażu z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Rolników, 12 tysięcy złotych na organizację X Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych z Urzędu Marszałkowskiego.
Ponadto jednostka złożyła wnioski o:
  • dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 400 tysięcy złotych,
  • dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej w siedzibie jednostki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 30 tysięcy złotych,
  • zakup rozpieracza kolumnowego w kwocie 12 700 złotych z Fundusz Sprawiedliwości,
  • zakup wyważarki do drzwi i przecinarka do pedałów samochodowych z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Rolników na kwotę 13 tysięcy złotych,
  • zakup torby ratunkowej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Konin na kwotę 5 tysięcy złotych,
  • zakup ubrań specjalnych, butów gumowych, butów skórzanych i maski do aparatu dróg oddechowych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 5 tysięcy złotych.
Strażacy z OSP KSRG Słupca cały czas realizują również we współpracy z Urzędem Miasta w Słupcy akcję dowożenia osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko COVID -19.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy pomaga seniorom

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy pomaga seniorom

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125