Słupca wznawia program wymiany nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ciepła

Gmina Miejska Słupca wznawia program wymiany nieekologicznych i nieefektywnych źródeł ciepła. Jest to możliwe dzięki uchwale podjętej przez Radę Miasta na sesji w dn. 25 marca 2021 r. Ażeby skorzystać z dotacji należy zlikwidować nieekologiczne źródła ciepła i zastąpić je źródłami proekologicznymi, takimi jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe. Można też podłączyć budynek do sieci ciepłowniczej, zainstalować pompy ciepła, zamontować kotły na biopaliwo czy ekogroszek. Kocioł musi spełniać wymogi klasy 5. Warunkiem montażu tego ostatniego jest jednak brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

W latach 2018 – 2020 rozliczone zostały 134 wnioski. Do sieci gazowej zostały podłączone 84 gospodarstwa domowe. W 40 gospodarstwach zamontowano kotły na ekogroszek piątej generacji. Do miejskiej sieci cieplnej podłączyło się 8 posesji, a ogrzewanie olejowe i wykorzystujące pompy ciepła powstało w jednym domu. W poprzednim okresie funkcjonowania programu wydatkowano na ten cel z budżetu miasta łącznie 404 tysiące złotych.

W nowym naborze wniosków dofinansowanie wyniesie maksymalnie 3 tysiące złotych dla budynku jednorodzinnego, a dla wspólnot mieszkaniowych 5 tysięcy złotych. 

Można też ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu Czyste Powietrze. Przeszkolony pracownik Urzędu Miasta udziela pomocy w zakresie przygotowania i wypełniania wniosków w tym programie. 

Wszystkich niezbędnych informacji udziela Referat Inwestycji i Infrastruktury Lokalnej Urzędu Miasta w Słupcy.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125