Pierwsze podsumowania roku 2020

Mamy już prawie połowę grudnia, więc i czas na pierwsze podsumowania.
W 2020 roku przeznaczyliśmy ponad 6 milionów 552 tysiące złotych na zadania majątkowe. Wśród zrealizowanych inwestycji były między innymi:
 • Budowa krytej pływalni
 • Budowa ulic: Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka i Jana Kazimierza
 • Budowa ulicy Ogrodowej
 • Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 1
 • Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 3
 • Budowa oświetlenia ulicy Gajowej
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
 • Dokumentacja techniczna na przebudowę Alei Tysiąclecia
 • Renowacja boiska treningowego przy ulicy Gajowej
 • Budowa kanalizacji w ulicy Cichej
 • Dotacje celowe na likwidację nieekologicznych źródeł ciepła.
W 2020 roku uzyskaliśmy ponad 2 miliony 636 tysięcy złotych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych.
Z tytułu zwrotu podatku VAT zapłaconego podczas budowy krytej pływalni odzyskaliśmy ponad 2 miliony 634 tysiące złotych.
Kwotą 100 tysięcy złotych wsparliśmy słupecki szpital w zakupie aparatu do technik nerkozastępczych.
Burmistrz Słupcy dziękuje za drugi rok obecnej kadencji Radnym Miasta, mieszkańcom Słupcy i wszystkim współpracownikom.
Pierwsze podsumowania roku 2020

Pierwsze podsumowania roku 2020

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125