Posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 2020.12.09
BRM.0012.23.2020

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie
§ 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 14 grudnia 2020 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 13.00

zdalne posiedzenie
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Słupca lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – druk nr 2.
c. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (autopoprawka) – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2021 rok – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2021 rok – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2021 rok – druk nr 10.

3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/Tadeusz Markiewicz/

 


Słupca, dnia 2020.12.09
BRM.0012.23.2020

Na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i na podstawie
§ 37 ust. 1 i § 40 uchwały Nr XXXIX/277/18 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Słupca, zwołuje się:

w dniu 15 grudnia 2020 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30

zdalne posiedzenie
Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Słupcy

Projekt porządku posiedzenia:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok – druk nr 1.
b. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Słupca lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – druk nr 2.
c. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na rok 2020 – druk nr 3.
d. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy (autopoprawka) – druk nr 4.
e. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 (autopoprawka) – druk nr 5.
f. Projekt uchwały w sprawie przyznania wyróżnienia „Herbowa Tarcza Słupcy” – druk nr 6.
g. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2021 rok – druk nr 7.
h. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej na 2021 rok – druk nr 8.
i. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok – druk nr 9.
j. Projekt uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Słupcy na 2021 rok – druk nr 10.

3. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Komisji
/ Piotr Marszałek/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125