Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”, a realizowanego przez nasz samorząd trwa adaptacja pomieszczeń użyczonych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby Klubu Seniora. Pomieszczenia zostaną wyremontowane i przystosowane do pełnienia funkcji opiekuńczej i prowadzenia działań integracyjnych.
Innym zadaniem w ramach projektu jest przeszkolenie i zatrudnienie 3 opiekunów osób starszych, którzy będą świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 12 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Prowadzone będzie również poradnictwo psychologa i prawnika dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także usługi wsparcia rodziny. Ponadto zaplanowane jest utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Sprzęt został już zakupiony.
Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

Adaptacja pomieszczeń w ramach projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca”

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125