Projekt budżetu miasta Słupcy na 2021 rok

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2021 rok jest już gotowy. Został on przekazany Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Dochody ogółem zostały w nim określone na kwotę 61,9 miliona złotych, a wydatki na kwotę 63,7 miliona złotych.
Na zadania majątkowe przeznaczamy 2,3 miliona złotych. Wśród nich znalazły się miedzy innymi: dokończenie chodnika na ulicy Pyzderskiej, dokumentacja na przebudowę ulicy 3 Maja, budowa oświetlenia na ulicy Leśnej, przystosowanie pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kleczewskiej, dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania inwestycyjne i dotacja na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy (budżet obywatelski).
W trakcie przyszłego roku, wzorem lat wcześniejszych na pewno zwiększymy pulę inwestycji, a cały czas czekamy na rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie przebudowy ulicy Róża, przebudowy drogi prowadzącej na Łężec i budowy wielofunkcyjnych hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji. Ponadto w przygotowaniu jest wniosek dotyczący przebudowy ulicy Smugowej, który będzie złożony do końca listopada bieżącego roku. W przyszłym roku  nie będzie podwyżki podatków i opłat lokalnych. Na poziomie roku bieżącego w projekcie budżetu pozostają zatem: podatek od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorców, podatek od środków transportowych, podatek rolny, opłata targowa, opłata od posiadania psa.
Więcej informacji o budżecie miasta na rok bieżący w zakładce: https://slupca.budzetyjst.pl/
Projekt budżetu miasta Słupcy na 2021 rok

Projekt budżetu miasta Słupcy na 2021 rok

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125