8. Miejska Trasa Turystyczna Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Leonarda

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Leonarda.

Należy do jednych z ciekawszych obiektów sakralnej architektury drewnianej w Wielkopolsce. Jako sanktuarium Św. Krzyża jest ważnym miejscem na szlaku pątniczym gromadzących wiernych z całej Polski. Wzniesiony w 1 poł. XIV w. poza murami miasta. Pełnił funkcję kościoła szpitalnego. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Bryła kościoła z XVI wieku obecny wygląd zawdzięcza przebudowom i restauracjom wieku XVIII. Wtedy do nawy dostawiono dwie symetryczne kaplice: północną – z obrazem św. Leonarda-patrona kościoła (z ok. 1460 r.) i południową – z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego (z pocz. XVI w.) tworzące w planie rzut krzyża. Dobudowano (w 2. poł. XVIII w.) zakrystię oraz wieżę z kruchtą (w części zachodniej). Urokliwe wnętrze kościoła pokrywa późnobarokowa, iluzjonistyczna polichromia z 1 poł. XVIII w. Gruntowna restauracja całego obiektu nastąpiła w 2 połowie lat 80 XX w. Od 1990 r. pełni funkcję kościoła parafialnego. Wpisany do rejestru zabytków w roku 1958.

8. Miejska Trasa Turystyczna tablica_kosciol_parafialny_pw._wniebowziecia_nmp_i_św_leonarda

8. Miejska Trasa Turystyczna tablica_kosciol_parafialny_pw._wniebowziecia_nmp_i_św_leonarda

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125