23. Miejska Trasa Turystyczna Cmentarz prawosławny

Cmentarz prawosławny

Miejsce w sposób symboliczny upamiętnia betonowy krzyż prawosławny ( projekt  i wykonanie  Maciej  Fiszer) . Postawiony przez Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w 1994 r., na skraju obszaru gdzie znajdował się cmentarz prawosławny.  Nie zachowały się żadne nagrobki z inskrypcjami wyrytymi cyrylicą, które mówiłyby o mieszkańcach miasta wyznania  prawosławnego. Stanowili mniej liczną, jednak istotną część społeczności miasta. Słupca po 1815 r. znalazła się bowiem w granicach Królestwa Polskiego połączonego Unią personalną z Cesarstwem Rosyjskim, w  tzw. kongresówce. Ich napływ zwiększył się po 1867 r.  kiedy Słupca uzyskała status powiatu.   W większości byli to urzędnicy administracji, którzy przybywali do miasta wraz z rodzinami, pracowali w komorze celnej I stopnia, straży przygranicznej  i różnych rządowych instytucjach. W latach 1877-80  wybudowano  w Słupcy cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy (na słupeckim rynku), była czynna do wybuchu I wojny światowej. Ówczesna parafia prawosławna (w powiecie słupeckim i konińskim) liczyła blisko tysiąc osób. Ostatecznie decyzją władz miasta rozebrana została w 1936 r.

Cmentarz prawosławny

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125