19. Miejska Trasa Turystyczna Kolumna św. Wawrzyńca

Kolumna Św. Wawrzyńca

 W tym miejscu kolumna z figurą św. Wawrzyńca po raz pierwszy stanęła w roku 1927. Przy udziale ówczesnych władz miasta i powiatu oraz mieszkańców, w dniu 10 sierpnia została uroczyście poświęcona przez księdza Franciszka Szczygłowskiego. W 1935 r. przeniesiona na plac przed dawnym przytułkiem (ob. siedziba Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych).
W czasie okupacji niemieckiej kolumna została zniszczona, figura zaś mocno uszkodzona – ocalała.

W 2002 r. została zamontowana na elewacji budynku. W roku 2007 zrodziła się idea odbudowania kolumny, której uroczyste poświęcenie miało miejsce w dniu 10 sierpnia 2010 r. przez ówczesnego Prymasa Polski, ks. kardynała Józefa Kowalczyka. Na mocy bulli Papieża Benedykta XVI (z dnia 17 lipca 2010 r.) ustanowiono: „Świętego Wawrzyńca – diakona i męczennika Bożym patronem Miasta Słupcy.”

W trosce o zachowanie i ocalenie figury przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi w roku 2014 wykonano kopię figury św. Wawrzyńca, którą zastąpiono oryginał. Cenna dla mieszkańców rzeźba świętego znajduje się w miejscowym Muzeum.

19. Miejska Trasa Turystyczna tablica_ kolumna_sw_wawrzynca

19. Miejska Trasa Turystyczna tablica_ kolumna_sw_wawrzynca

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125