16. Miejska Trasa Turystyczna Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego 

Gmach, w którym mieszczą się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej i Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego to nowoczesne ośrodki edukacyjne, które pamiętają o swoich początkach i historii. Na czele Komitetu Budowy Szkoły (w 1921 r.) stanął jej inicjator – ksiądz Franciszek Szczygłowski – ówczesny proboszcz i dziekan parafii św. Wawrzyńca w Słupcy. Twórcą projektu architektonicznego był inżynier Sylwester Pajzderski z Poznania. W 1924 r. nastąpiło zakończenie pawilonu wschodniego, w którym rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna. W 1925 r. oddano do użytku pawilon zachodni, w którym zaczęło działać przeniesione do Słupcy z Liskowa – Seminarium Nauczycielskie.

W 1932 r. nastąpiła stopniowa likwidacja seminarium, jednocześnie powstało czteroletnie gimnazjum, które w roku 1936 uzyskało status Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie II wojny światowej oba gmachy szkolne zostały zajęte przez niemieckiego okupanta. W dniu 26 marca 1945 r. wznowiło działalność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Organizacja zajęć lekcyjnych w gmachu Szkoły Powszechnej nastąpiła w lutym 1945 r.

16. Miejska Trasa Turystyczna tablica_budynek_ szkoly_podstawowej_nr_1_i_liceum_ogolnokształcacego

16. Miejska Trasa Turystyczna tablica_budynek_ szkoly_podstawowej_nr_1_i_liceum_ogolnieksztalcacego

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125