12. Miejska Trasa Turystyczna Fara.Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

Fara. Kościół parafialny pw. Św. Wawrzyńca

Gotycka sylwetka kościoła wyróżnia się zdecydowanie w architektonicznej panoramie miasta. Wzmiankowany już w 1296 r. Zniszczony w czasie najazdu krzyżackiego w 1331 r. W obecnym kształcie wzniesiony w początkach XV wieku z inicjatywy biskupa poznańskiego – Andrzeja z Bnina. Jako pierwsze powstało w poł. XIV w. prezbiterium, a w początkach XV w. dobudowano trójnawowy korpus halowy przykryty sklepieniem gwiaździstym.
Takie rozwiązanie przestrzeni jest jednym z wcześniejszych i ciekawszych przykładów architektury halowej w Wielkopolsce. Wielokrotnie restaurowany; w 2 poł. XVIII w. zbarokizowany, a w latach 1949-58 regotyzowany.
Wnętrze fary skrywa bogate wyposażenie. Na uwagę zasługuje m.in. umieszczony na belce tęczowej gotycki krucyfiks i figura Matki Boskiej Bolesnej z tzw. Grupy Ukrzyżowania z ok.1420 r., chrzcielnica z piaskowca z XV w., tron biskupa Andrzeja Opalińskiego z pocz. XVII w., a także unikatowe organy autorstwa Mathiasa Brandtnera z 1716 r. z zachowanym oryginalnym mechanizmem piszczałkowym.

Kościół został wpisany do rejestru zabytków w 1958 roku.

12. Miejska Trasa Turystyczna tablica_kościół_pw_sw_wawrzynca

12. Miejska Trasa Turystyczna tablica_kościół_pw_sw_wawrzynca

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125