Zapytanie ofertowe – remont pomieszczeń

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pn: Remont pomieszczeń (wraz z wyposażeniem łazienki) przeznaczonych na Klub Seniora

do projektu „Rozwój usług społecznych świadczonych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Słupca

 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –
projekty konkursowe.

print

Pobierz załącznik

Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125