Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym, tj. 7, 8 i 9 lipca br. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj. 1) języka polskiego 2) matematyki 3) języka obcego nowożytnego. Do egzaminu przystąpiło 123 uczniów klas VIII ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca.
Średnie % wyniki z egzaminu ósmoklasisty uczniów szkół podstawowych Miasta Słupcy
.

 

Przedmiot Miasto Słupca powiat słupecki województwo wielkopolskie okręg kraj
Język polski 61,24 57,62 56,90 56,40 59
Matematyka 48,90 43,11 44,06 43,34 46
J. angielski 59,63 48,23 51,52 51,86 54
J. niemiecki 44,33 40,56 39,61 41,64 45

 

 Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.                                                                                                                                                                                                          

Więcej informacji: https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125