Burmistrz odznaczony medalem

Decyzją z 25 maja 2020 r. Komendanta Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Słupcy Rozkazem L. 3/2020
Medal Harcerskiego Kręgu Seniorów w Słupcy otrzymują:
Nr 2 hm. Andrzej Wolski Zastępca Komendanta Kręgu ZHP w Słupcy
Nr 3 hm. Michał Kałużny Komendant Hufca ZHP w Koninie
Nr 4 Michał Pyrzyk Burmistrz Słupcy
Nr 5 hm. Paweł Napieralski Przewodniczący WRHKSiS
Nr 6 Władysław Filipczak Redaktor Naczelny „Gazety Słupeckiej”

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125