Zmiana Regulaminu Rodzinnej Wawrzynkowej Gry Miejskiej

Działając na podstawie rozdziału VII pkt.3 Regulaminu Rodzinnej Wawrzynkowej Gry Miejskiej wprowadza się zmianę w Regulaminie w rozdziale II. Warunki uczestnictwa, a mianowicie pkt.5, otrzymuje brzmienie:Do Gry można przystąpić najpóźniej w dniu rozpoczęcia 6 zadania, tj. 27 lipca br., jednak w terminie wyznaczonym na wykonanie tego zadania należy również wykonać pozostałe zadania i przesłać dokumentację fotograficzną z wykonanych zadań do 9 sierpnia 2020 r.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125