XIV sesja Rady Miasta Słupcy

Słupca, dnia 18 czerwca 2020 r

BRM.0002.14.2020

Uprzejmie zapraszam na XIV sesję Rady Miasta Słupcy, która odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. (środa) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miasta
w Słupcy ulica Pułaskiego 21.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji ( Nr XI/19; Nr XII/2020; Nr XIII/2020).
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy .
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy.
9. Omówienie przedstawionego raportu o stanie Gminy Miejskiej Słupca za rok 2019.
10. Debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Słupca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie XIV sesji Rady Miasta Słupcy.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/Andrzej Szymkowiak/

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia obywateli, pomimo ustawowego prawa Mieszkańców do brania udziału w sesji Przewodniczący Rady rekomenduje oglądanie sesji poprzez transmisję online dostępną na stronie miasta, a nie przez osobisty udział w sesji.

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125