Pierwszy poważny egzamin ósmoklasistów

Pierwszy poważny egzamin ósmoklasistów

We wtorek 16 czerwca 2020 r. rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie kończący szkołę podstawową muszą przystąpić do trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki oraz z języka obcego. Przystąpienie do egzaminów jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzaminy te odgrywają także znaczącą rolę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dla ósmoklasistów to pierwszy zewnętrzny egzamin w życiu – przystąpi do niego około 348 tysięcy uczniów w Polsce.

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca do egzaminu przystąpiło 128 ósmoklasistów:  w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  –  42 uczniów, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza – 86 uczniów.

W 2020 r. egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzany zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania
16 czerwca, wtorek język polski 9:00 120 minut
17 czerwca, środa matematyka 9:00 100 minut
18 czerwca, czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • o 60 minut – w przypadku języka polskiego
  • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz
  • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Tegoroczne egzaminy ósmoklasistów, podobnie jak matury, odbywają się w reżimie sanitarnym.

Podobnie jak w przypadku matur uczniowie, którzy z powodów losowych – w tym związanych z koronawirusem – nie przystąpią w terminie do egzaminów, będą mogli napisać je w lipcu.

Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia!

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125