Miejsca pamięci i kultu religijnego na terenie miasta Słupcy

Miejsca pamięci i kultu religijnego na terenie miasta Słupcy

I.     Miejsca pamięci:

1. Obóz jeniecki

2. Muzeum Regionalne – Lapidarium

3.  Aleja Katyńska

II.   Cmentarze:

1.  Cmentarz jeniecki

2.  Cmentarz prawosławny

3. Cmentarz żydowski

4.  Cmentarz parafialny p.w. św. Krzyża

III. Pomniki

1. Pomnik Ks.  Franciszka Szczygłowskiego

2.  Pomnik Św. Brata Alberta

3.  Pomnik Marianny Fiszer

4. Pomnik Marii Grzegorzewskiej

5. Pomnik poświęcony Apolinaremu Szelucie

6. Pomnik Niepodległości

7. Pomnik  Pamięci Narodowej

8. Pomnik Orła Piastowskiego

9. Kolumna św. Wawrzyńca

10. Żywy Pomnik Jana Pawła II – park przy kościele bł. Michała Kozala

IV. Obeliski

1. Obelisk poświęcony Stefanowi Korbońskiemu

2. Obelisk poświęcony Ks. Jerzemu Popiełuszce

3. Obelisk poświęcony pamięci nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych

4. Obelisk poświęcony Powstańcom Warszawskim

5. Obelisk poświęcony Ofiarom Zbrodni Wołyńskiej

6. Grodzisko Kultury Łużyckiej

V.  Tablice pamiątkowe poświęcone:

1.  Bronisławowi Gutowskiemu

2.  Tadeuszowi Parysowi

3.  Marcinowi ze Słupcy

4.  Stanisławowi Radoszowi

5. Polskiej Organizacji Wojskowej

6. Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim

7. Tadeuszowi Wiśniewskiemu

8.  Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

9.  Żołnierzom konspiracyjnego Wojska Polskiego

10.  Sybirakom

11.  Ks. Franciszkowi Szczygłowskiemu

12. Ks. Jerzemu Popiełuszce

13. Prześladowanym przez reżim komunistyczny

14.  Powstańcom Styczniowym

15.  Tadeuszowi Kościuszce

16.  Wmurowaniu aktu erekcyjnego rozbudowy i modernizacji KPPSP

17.  Strażakom, którzy zginęli podczas akcji ratowniczo-gaśniczych

18.  Setnej rocznicy założenia straży ogniowej

19.  Apolinaremu Szelucie  (na domu, w którym mieszkał)

20.  Apolinaremu Szelucie  (w Zespole Szkół Muzycznych)

21. Nauczycielom prowadzącym tajne nauczanie

22. Edwardowi Fiszerowi w 100. rocznicę urodzin

 

VI. Przydrożne krzyże i kapliczki:

1.  Krzyż na Placu Szkolnym

2. Krzyż u zbiegu ulic 3 Maja  i Dworcowej

3. Krzyż i kapliczka ul. Koszucka

4. Kapliczka ul. Konopnickiej

5. Kapliczka ul. Torowa

6. Kapliczka ul. Szeluty

7. Kapliczka ul. Traugutta 16

8. Kapliczka  ul. Traugutta 46

9. Kapliczka ul. Makuszyńskiego

10. Kapliczka ul.Poznańska/ Wygonowa

11.  Kapliczka ul. Wygonowa

12. Krzyż  ul. Smugowa

print
Udostępnij:

O autorze

Motocykle o pojemności 125